30 jaar! scroll to content

LawyersforIT

Advocaten met kennis van de IT markt, sinds 1985.

IT-recht

Arbeidsrecht

Ondernemingsrecht

scroll to content

Weblog

 • 22 september 2016

  Nadere invulling aan hyperlinken vanuit auteursrechtelijk perspectief

  Evelien van den Berg
  In 2011 wordt in opdracht van Sanoma een fotoreportage voor Playboy gedaan van Britt Dekker. Sanoma is houder van de auteursrechten op de betreffende foto’s. De foto’s zijn opgeslagen op de site ‘Filefactory’. GS Media beheert de website GeenStijl.nl en plaatst op haar site een link naar de foto’s op Filefactory. Nadat de foto’s op
  Lees verder
 • 20 september 2016

  Seminar 6 oktober 2016 ‘Lessons learned over IT-geschillen’

  Christiaan Jeekel
  Hanneke Slager
  IT-projecten verlopen helaas nog altijd niet vlekkeloos. Geschillen worden – gelukkig maar – vaak in een vroegtijdig stadium tussen partijen geschikt. Maar wat gebeurt er als dat niet lukt? Hoe is het IT-bedrijven vergaan in een gerechtelijke procedure? Hoe gaan rechters om met zaken als ingebrekestellingen, fatale termijnen, opschorten van diensten, vorderingen tot nakoming, ontbinding
  Lees verder
 • 8 september 2016

  Belastingdienst beoordeelt modelovereenkomsten streng

  Evelien van den Berg
  Per 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) ingevoerd en tegelijkertijd de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. Om zeker te zijn dat de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer niet als een dienstbetrekking zal worden aangemerkt – en geen loonheffingen ingehouden en betaald hoeven te worden – kunnen overeenkomsten aan de Belastingdienst worden
  Lees verder
 • 18 augustus 2016

  Battle of the forms: stel het ter discussie!

  Wieneke Udo
  Het loont om tijdens contractonderhandelingen de toepasselijkheid van leveringsvoorwaarden dan wel inkoopvoorwaarden ter discussie te stellen. Dit blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2016:2953).
  Lees verder

Nieuwe blogposts automatisch ontvangen?

RSS Alle platformen