Cordemeyer & Slager / Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, mede handelend onder de handelsnamen Cordemeyer & Slager / Advocaten en Cordemeyer & Slager. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Het gebruik van de onderhavige website is geheel voor eigen risico.
De nieuwsberichten zijn uitsluitend bedoeld om nieuwe ontwikkelingen te signaleren en geven uitdrukkelijk geen volledig overzicht van de diverse regelingen en voorstellen. Cordemeyer & Slager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de website of het gebruik van de door haar uitgegeven nieuwsberichten.

Fouten in de nieuwsberichten kunnen nooit uitgesloten worden ondanks in acht genomen zorgvuldigheid.

Alle auteursrechten op de website en nieuwsberichten berusten bij Cordemeyer & Slager.

Top