Sil Kingma

Sil is een ervaren privacy- en IT-advocaat met diepgaande kennis van het privacyrecht, het intellectuele eigendomsrecht (waaronder het auteursrecht) en het commercieel contractenrecht. Sil heeft aan het hoofd gestaan van de afdeling Handhaven van de Autoriteit Persoonsgegevens en is dus goed op de hoogte van het beleid en de werkwijze van de Autoriteit Persoonsgegevens. Naast het uitonderhandelen van IT-contracten, procedeert hij regelmatig over automatiseringsgeschillen en mislukte software-projecten. Ook weten klanten hem voor persrecht gerelateerde zaken te vinden. Daarbij draait het vaak om het grensvlak tussen vrijheid van meningsuiting en onrechtmatige publicaties.

Zijn artikel “de botsing tussen IE- en privacyrechten” in het vakblad Privacy & Informatie, bracht heel wat te weeg. Met zijn stelling dat de houdbaarheidsdatum van de “Lycos-Pessers leer” verstreken is, wordt hij als pionier binnen de beide rechtsgebieden gezien. Met enige regelmaat benaderen universiteiten en hoge scholen Sil voor onderwijs over deze onderwerpen.

Sil Kingma heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Intellectueel Eigendomsrecht en Verbintenissenrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Telefoon: +31 6 4683 9825

Top