Veerle Cordemeyer

Veerle Cordemeyer is gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Zij adviseert over fusies en overnames (koop en verkoop), joint ventures en corporate (governance) advies werk. Daarnaast houdt Veerle zich bezig met het opstellen en het uitonderhandelen van IT- en technologiecontracten, privacyrecht (AVG) en aanbestedingsrecht.

Veerle heeft haar studie Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Privaatrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam afgerond in 2014 en is in 2015 als advocaat beëdigd. Na de afronding van haar studie is Veerle gaan werken bij Clifford Chance waar zij zich is gaan specialiseren in ondernemingsrecht. In die functie heeft zij haar ervaring opgedaan op het gebied van fusies en overnames (koop en verkoop), joint ventures en corporate (governance) advies werk.

Veerle Cordemeyer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Informatierecht (IT recht) en Ondernemingsrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Veerle is per maart 2020 in dienst getreden bij Cordemeyer & Slager Advocaten

Telefoon: +31 6 5164 1870

Top