Wouter Huisman

Wouter is sinds 2017 als advocaat in dienst bij Cordemeyer & Slager / Advocaten in de IT-rechtspraktijk.  Wouter houdt zich voornamelijk bezig met het opstellen en uitonderhandelen van contracten tussen IT-bedrijven en hun opdrachtgevers/leveranciers, het adviseren over de AVG, het bemiddelen en procederen in IT-gerelateerde geschillen en het adviseren in het kader van aanbestedingstrajecten.

Na het voltooien van zijn bachelor rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit, heeft hij zijn master privaatrecht afgerond, met keuzevakken op het gebied van IT-recht. Hij heeft zijn scriptie geschreven over de juridische kwalificatie van blockchain. Ook heeft Wouter de postacademische specialisatieopleiding Grotius Informaticarecht (cum laude) gevolgd.

Wouter is lid van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR) en de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA).

Wouter Huisman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Informatierecht (IT recht), Aanbestedingsrecht en Privacy recht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Telefoon: +31 6 2533 6222

Top