Hanneke Slager

Hanneke Slager is voornamelijk werkzaam in de IT praktijk en adviseert en begeleidt haar cliënten bij vele soorten grote(re) nationale en grensoverschrijdende IT-contracten, zoals outsourcing, implementatie, turn key, agile en waterval ontwikkeling, licenties, hosting, cloud diensten, open source, verkoop hardware, beheer en onderhoud, managed services etc. Ook begeleidt zij haar cliënten bij het voorkomen of oplossen van IT geschillen (indien gewenst met behulp van conflict preventie, mediation, (internationale) arbitrage en andere vormen van Alternative Dispute Resolution (ADR).).

Hanneke is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in de richtingen civiel recht en sociaal economisch recht. Zij is in 1989 als advocaat beëdigd en sindsdien als partner aan Cordemeyer & Slager / Advocaten verbonden. Zij heeft de opleiding tot mediator met goed gevolg afgerond.

Hanneke spreekt regelmatig op seminars en congressen in en buiten Nederland en is docent bij de Juridische Academie en bij de post academische Grotius specialisatieopleiding Informaticarecht.

Sinds 2002 is Hanneke lid en sinds januari 2009 voorzitter van het algemeen bestuur van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA).
 Sinds 2012 is Hanneke lid van de Raad van Toezicht van de Stichting NL Net Foundation. Van 2005 tot 2012 was zij lid van de Raad van Toezicht van SIDN.

Zij is lid van de Vereniging van Informaticarecht Advocaten (VIRA), van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR) en van het Platform Outsourcing Nederland (PON).

Hanneke heeft publicaties in diverse tijdschriften en vakbladen op haar naam, voornamelijk op het gebied van IT recht. Zij is medeauteur in de serie Recht en Praktijk (169) “Van geschil tot oplossing”, hoofdstuk 4: “Het arbitraal kort geding: opbergen of oppoetsen” (februari 2009).
 Hoofdauteur “Wegwijzer Automatisering en recht” (1990);
 Medeauteur en eindredacteur van “Werken met Source Code Escrow” (1989).

Hanneke Slager heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Burgerlijk procesrecht (arbitrage en litigation) en Informatierecht (IT recht). Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Top