IT-recht

IT-recht is volgens ons het mooiste vakgebied dat er is! Door voortdurende technologische ontwikkelingen blijft IT-recht altijd actueel en vernieuwend. Zo adviseren wij in onze dagelijkse praktijk over hoe om te gaan met mislukte automatiseringen en aanvallen op IT systemen door hackers, over het opstellen van en onderhandelen over verschillende soorten IT-contracten, waaronder bijvoorbeeld overeenkomsten voor het leveren of overdragen van software en intellectuele eigendom, licentievoorwaarden, service level agreements, migratieovereenkomsten,  en outsourcing overeenkomsten. Als schikken niet lukt en procederen moet, dan vechten we ook keihard voor de overwining. We zijn trots op de vele vonnissen die in het voordeel van onze cliënten zijn gewezen. Daarbij zijn er genoeg vraagstukken die ons bezighouden. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de zorgplicht die een IT-leverancier volgens de rechtspraak heeft? Hoe mitigeer je risico’s in contracten zonder daarbij de commerciële belangen uit het oog te verliezen? Wat moet je regelen wanneer je software van een derde levert? Waar moet je op letten bij het uitbesteden of leveren van IT-beheer? Hoe bescherm je de intellectuele eigendomsrechten van de onderneming? Met andere woorden, een veelzijdige praktijk die altijd in beweging is.

Wij helpen u dan ook graag met al uw vragen over IT-recht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze IT -advocaten.

Onder andere:

 • Contracten
 • Geschillen
 • Aanbestedingen
 • Intellectueel eigendom
 • Outsourcing
 • Privacy

Casus – IT conflict

Stappen:

 • Inventarisatie
  • alle feiten en omstandigheden, in chronologische volgorde
  • commerciële en financiële belangen, sfeer
  • contractuele afspraken en juridische positie, grensoverschrijdende perikelen
  • beschikbaarheid betrokken medewerkers van cliënt en eventuele hulppersonen
 • Onderzoek
  • mogelijke oorzaken conflict
  • fall back mogelijkheden en afhankelijkheden (technisch of organisatorisch, deadlines)
  • gevolgen van beëindiging (exit regelingen, alternatieve producten, derden inschakelen om af te maken, nieuwe aanbestedingsplicht etc.
 • Actie
  • Eventuele acties om juridische positie te borgen
  • Bewijspositie in kaart brengen en bewijs veilig stellen
  • Deskundige(n) inschakelen
  • Bepalen: is doorgaan mogelijk
  • Doelstellingen en strategie bepalen samen met cliënt
  • Leiding nemen in behandeling
 • Oplossingen zoeken
  • Onderzoek naar de mogelijkheden van een regeling in der minne eventueel met behulp van een derde (conflict preventie of mediation)
  • Onderzoek naar mogelijkheden geschil te verkleinen of op te knippen in afzonderlijke onderdelen en op verschillende wijzen behandelen
  • Afspraken maken met wederpartij over vervolgstappen
  • Onderhandelingen over een oplossing en vaststellingsovereenkomst
 • Procederen als het moet
  • Begeleiden bij het voeren van een procedure (arbitraal of bij de rechtbank of in hoger beroep) indien een schikking niet lukt
Top