IT-recht

IT recht is een container begrip dat meerdere rechtsgebieden en onderwerpen bestrijkt zoals intellectuele eigendomsrechten, privacy, contractenrecht ten aanzien van IT projecten, aanbestedingsrecht en juridische procedures over IT projecten. Ons IT-recht team is met name gespecialiseerd in contracten ten aanzien van IT en het procederen over mislukte IT-projecten.

Onder andere:

 • Contracten
 • Geschillen
 • Aanbestedingen
 • Intellectueel eigendom
 • Outsourcing
 • Privacy

Onze advocaten IT-recht

Casus – IT conflict

Stappen:

 • Inventarisatie
  • alle feiten en omstandigheden, in chronologische volgorde
  • commerciële en financiële belangen, sfeer
  • contractuele afspraken en juridische positie, grensoverschrijdende perikelen
  • beschikbaarheid betrokken medewerkers van cliënt en eventuele hulppersonen
 • Onderzoek
  • mogelijke oorzaken conflict
  • fall back mogelijkheden en afhankelijkheden (technisch of organisatorisch, deadlines)
  • gevolgen van beëindiging (exit regelingen, alternatieve producten, derden inschakelen om af te maken, nieuwe aanbestedingsplicht etc.
 • Actie
  • Eventuele acties om juridische positie te borgen
  • Bewijspositie in kaart brengen en bewijs veilig stellen
  • Deskundige(n) inschakelen
  • Bepalen: is doorgaan mogelijk
  • Doelstellingen en strategie bepalen samen met cliënt
  • Leiding nemen in behandeling
 • Oplossingen zoeken
  • Onderzoek naar de mogelijkheden van een regeling in der minne eventueel met behulp van een derde (conflict preventie of mediation)
  • Onderzoek naar mogelijkheden geschil te verkleinen of op te knippen in afzonderlijke onderdelen en op verschillende wijzen behandelen
  • Afspraken maken met wederpartij over vervolgstappen
  • Onderhandelingen over een oplossing en vaststellingsovereenkomst
 • Procederen als het moet
  • Begeleiden bij het voeren van een procedure (arbitraal of bij de rechtbank of in hoger beroep) indien een schikking niet lukt
Top