Arbeidsrecht

Ons arbeidsrecht team adviseert en procedeert over alle facetten van het arbeidsrecht en is onderscheidend in haar sector specifieke kennis over arbeidsrechtelijk relevante kwesties in de IT.

Onder andere:

 • Contracten
 • Wijziging arbeidsvoorwaarden
 • Reorganisatie en ontslag
 • Overgang van onderneming
 • Non-concurrentiebedingen
 • Statutair bestuurders

Onze advocaten Arbeidsrecht

Casus – beoordeling verplichte deelneming in StiPP

 Stappen:

 • Leent de werkgever werknemers uit
 • Vervult de werkgever een allocatiefunctie
 • Werken uitgeleende werknemers onder leiding en toezicht van de opdrachtgever
 • Beslaat het loon van de uitgeleende werknemers die werken onder leiding en toezicht van de opdrachtgever ten minste 50% van het totale premieplichtig loon
 • Controleer inschrijving in het handelsregister, arbeidsovereenkomsten, commerciële contracten, statuten, website en facturering
 • Conclusie: geen verplichte aansluiting, verplichte aansluiting, verklaring voor recht, treffen voorziening
  • Specifieke aandachtspunten:
   • Vrijstellingsbesluit
   • treffen betalingsregeling met StiPP
   • collectieve waardeoverdracht
   • wijzigen arbeidsvoorwaarden
Top