Privacyrecht

De wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens (AVG/GDPR) is complex en er zijn constant nieuwe ontwikkelingen. Hoe weet u of uw bedrijf/business model voldoet aan deze wetgeving? Moet uw bedrijf stappen ondernemen of kunt u afwachten?

Ons privacy team heeft diepgaande kennis over de AVG/GDPR en de implicaties hiervan voor het bedrijfsleven, met bijzondere focus op de IT-sector. Wij adviseren u graag over al uw vraagstukken op dit terrein. Denk hierbij aan het hebben van de juiste verwerkingsgrondslag voor uw verwerkingen, het toepassen van de begrippen privacy by design en privacy by default, het sluiten van een verwerkersovereenkomst, het opstellen van een privacy statement, het uitvoeren van een privacy impact assessment, het opstellen en bijhouden van een verwerkingsregister, opstellen van interne procedures, uw helpen bij het vaststellen of u verwerker bent of verwerkingsverantwoordelijke, het vaststellen van bewaartermijnen en het creëren van awareness binnen uw organisatie over de (implicaties van de) AVG/GDPR.

Arbeid & privacy

De AVG heeft ook verstrekkende gevolgen voor de eigen arbeidsorganisatie. Arbeidsovereenkomsten, handboeken, reglementen en gedragscodes moeten hierop aangepast zijn. Daarnaast moet iedere werknemer continue awareness hebben waar zijn of haar dagelijkse werkzaamheden worden beïnvloed door de AVG. Lees meer

Onder andere:

 • verwerkersovereenkomsten
 • overeenkomsten uitwisselen persoonsgegevens
 • privacy statements
 • NDA’s
 • personeelvolgsysteem
 • overeenkomsten penetratietest
 • AVG- proof arbeidsovereenkomsten
 • fair processing notice
 • data breach notificatie
 • intern register
 • functionaris voor de gegevensbescherming (FG)
 • helpdesk
 • European model clauses
 • corporate binding rules
 • privacy en handboek arbeidsvoorwaarden

Onze advocaten privacyrecht

Casus – opstellen van een privacy statement

Belangrijke elementen:

 • Welke categorieën persoonsgegevens worden waarvoor hoe lang door wie verwerkt?
 • Welke beveiligingsmaatregelen worden er getroffen?
 • Worden er persoonsgegevens gedeeld met derden?
 • Worden er cookies gebruikt en welke soorten cookies?
 • Welke rechten (bijvoorbeeld een recht op correctie en verwijdering van persoonsgegevens) hebben betrokkenen en hoe wordt hieraan voldaan?
 • Hoe kunnen vragen of klachten kenbaar gemaakt worden?

Wij geven u graag praktisch advies waarmee u uit de voeten kunt. Neem contact op met

Meer informatie: Rent a DPO

Top