IT-aanbestedingsrecht

De overheid is de grootste IT-opdrachtgever van Nederland. Wanneer de overheid inkoopt is zij vaak gebonden aan het aanbestedingsrecht. Zo moeten inschrijvers gelijk behandeld worden en moet de overheid tijdens de procedure transparant handelen. Dat kan nog wel eens misgaan. Zeker bij complexe IT-aanbestedingen.

Daarom helpen wij u graag met al uw IT-aanbestedingsvragen, zowel vóór inschrijving als na gunning. Denk aan vragen zoals:

  • Mag ik de fout in mijn inschrijving achteraf nog herstellen?
  • Mag de aanbestedende dienst vragen naar een specifiek merk?
  • Ik weet dat de winnaar niet aan de eisen in het bestek kan voldoen. Wat kan ik daartegen doen?
  • Wanneer mag ik (geen) contact opnemen met de aanbestedende dienst?
  • Wat zijn mijn opties wanneer ik het niet eens ben met de gunningsbeslissing?
  • Wat zijn de grootste juridische risico’s in de ARBIT of GIBIT?

Onze aanbestedingsrecht specialisten zijn u graag van dienst! Voor vragen, neem contact op met Wouter Huisman (w.j.g.huisman@cslaw.nl)

Onze advocaten IT-aanbestedingsrecht

Top