Creatieve IT-ers wees alert op subsidies

 in IT-recht, Ondernemingsrecht

Ieder jaar gaan er miljarden om in subsidie voor onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovatieve technologie, of voor verbetering van een milieuprestatie. It-bedrijven dienen dan ook alert te zijn op de mogelijkheden van subsidies. Er zijn anders gezegd vaak onverwachte mogelijkheden en dan meevallers die je niet moet laten liggen. Hieronder in het kort een resumé van waar u bijvoorbeeld aan kan denken.

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk)

Met de WBSO-regeling kan een fiscale korting op de loonbelasting worden verkregen op research- en developmenturen (R&D) van Nederlandse bedrijven, zelfstandigen en instellingen. In deze context betekent R&D technisch-wetenschappelijk onderzoek, de ontwikkeling van technisch nieuwe (delen van) producten of processen, de ontwikkeling van technisch nieuwe (componenten van) software en de koppeling van eigen software aan andere applicaties. Ook studies naar de technische haalbaarheid van nieuwe ontwikkelingen en onderzoek naar significante verbeteringen van processen is subsidiabel. Een aanvraag WBSO-subsidie kan door een flexibel indieningsregime vandaag nog worden ingediend.

In 2012 bedraagt de subsidie 42% over R&D loonkosten tot 110.000 Euro en erboven 14%. Vanaf 2013 bedraagt de subsidie naar verwachting 46% over R&D loonkosten tot 150.000 Euro en erboven 16%.

Bent u een startende onderneming?  Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een extra belastingvoordeel. Starters krijgen zelfs 60% over de eerste € 110.000 van de totale loonkosten voor Speur- en Ontwikkelingswerk.

WBSO is de springplank naar vele innovatiefaciliteiten

De WBSO subsidieregeling biedt een fiscale korting of afdrachtvermindering op personeel dat R&D uitvoert. Met het bezit van een “S&O-verklaring” (S&O betekent Speur- en Ontwikkelingswerk – populair gezegd R&D) die je dient te verkrijgen, wordt het mogelijk om van verschillende innovatiefaciliteiten gebruik te maken:

 • Research en Development Aftrek (RDA).
 • Borgstelling MKB Kredieten (BMKB).
 • Innovatiebox.
 • Aftrek voor publiek-private samenwerkingsverbanden (RDA+).
 • Ook bestaan er vele opties waarvoor het hebben van een S&O-verklaring geen vereiste is.

Met ingang van 1 januari 2012 kan gebruik worden gemaakt van de RDA. Deze faciliteit heeft tot doel de directe aan WBSO-projecten gekoppelde kosten, niet zijnde loonkosten (waarvoor immers al de WBSO geldt), te verlagen in de vorm van een extra aftrekpost voor de vennootschapsbelasting. De extra aftrek voor 2012 bedraagt 40% van de R&D-investerings- en exploitatiekosten en loopt naar verwachting op tot 80% in 2014. Dit resulteert bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% in een netto voordeel van 10% in 2012. De RDA regeling kan na 1 mei 2012 met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 worden aangevraagd voor investeringsverplichtingen die na 1 januari 2012 zijn aangegaan. Verplichtingen in 2011 kunnen daarom indien mogelijk het beste worden uitgesteld. Na 1 mei 2012 wordt de RDA aanvraagprocedure geïntegreerd in het aanvraagproces voor de WBSO.

Bij de BMKB staat de overheid voor 45% borg voor een nieuwe kredietfaciliteit van maximaal 3 miljoen Euro. Doordat de overheid garant staat voor een deel van de lening, kan een bank eerder bereid zijn om een lening te verstrekken. Voor een MKB bedrijf met een S&O-verklaring staat de Overheid borg voor 60% van de lening, bij een nieuw krediet van maximaal € 2.250 miljoen. De looptijd mag maximaal 12 jaar bedragen, vanaf de datum waarop de kredietovereenkomst is gesloten. Uiterlijk op de eerste dag van het veertiende kwartaal waarin de kredietovereenkomst is gesloten, moet worden begonnen met de aflossing.

De Innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. Voordelen die in de box vallen, worden belast tegen een effectief tarief van 5% in plaats van het toptarief van 25,5%. Dit betekent een winstvrijstelling van maximaal 80,4%. De Innovatiebox geldt al vanaf 1 januari 2010 en is van toepassing op winsten die voortkomen uit octrooien of uit WBSO-projecten. Een optimale benutting van de Innovatiebox is niet eenvoudig.

Bedrijven die deelnemen aan samenwerkingsverbanden tussen de overheid, wetenschap en bedrijven kunnen in 2013 ook profiteren van RDA+. Het kabinet ontwikkelt voor 2013 een fiscale regeling waarmee ondernemers hun investeringen in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) kunnen aftrekken van de vennootschapsbelasting (indicatieve korting 25%). In TKI’s werken verschillende partijen samen aan een onderzoek.

Voor financiering van R&D zijn daarnaast ook andere instrumenten zoals het Revolverend Innovatiefonds MKB+ aangekondigd. Risicokapitaal (vervolg op de SEED-regeling voor techno- en creatieve starters) dat via diverse investeringsfondsen bij de ondernemingen terecht komt. Naast de SEED-regeling werkt het kabinet aan een regeling voor de later-stage risicokapitaalmarkt. Deze is bedoeld voor innovaties die al verder zijn ontwikkeld. Ook bestaan er interessante mogelijkheden via het Innovatiekrediet.

Cordemeyer & Slager heeft zelf geen expertise op dit gebied, maar werkt graag samen met Innofunding. Jaap Bunnik en Sijmen Verveer van Innofunding bereikten recent nog voor één van onze cliënten een prachtig resultaat, de reden waarom ik ze graag bij u  aanbeveel!

Bob Cordemeyer

Recente berichten
 • 21 november 2022

  Risicomanagement: voorkom uitval door burn-out

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  Werkend Nederland heeft steeds meer te kampen met burn-out klachten. Dit kan leiden tot (langdurig) ziekteverzuim. Een hoofdpijndossier en kostenpost voor de werkgever. En daarnaast een peperdure levensles voor de werknemer. Uitval door burn-out klachten voorkomen is dan ook beter dan genezen. Maar hoe?
  Lees verder
 • 21 november 2022

  Disfunctioneren: doorgeschoten empowermentbeleid

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  De voorwaarden voor ontslag bij disfunctioneren zijn in de wet duidelijk omschreven. Deze voorwaarden gelden ook als een werkgever een beleid voert dat niet gericht is op dossieropbouw met waarschuwingen en berispingen, maar op aanmoediging.
  Lees verder
 • 21 november 2022

  Monitoring e-mail werknemers: de voorwaarden

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  Onrechtmatig verkregen bewijs door werkgevers brengt belangrijke risico's met zich mee. Dit blijkt ook uit een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Wat zijn de voorwaarden voor vrije toegang tot de e-mailbox van een werknemer?
  Lees verder

Plaats een reactie

Top