De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet

 in Ondernemingsrecht

De voorzieningenrechter te Dordrecht heeft een vonnis gewezen in een zaak tussen een dierenambulance en een dierenasiel inzake aantasting in eer en goede naam en vrijheid van meningsuiting.

Eiseres 1 is voorzitter van de Stichting Herplaatsing Zwerfkatten te Dordrecht. En eiseres 2 is coördinator van de dierenambulance te Dordrecht (hierna gezamenlijk te noemen eiseressen).

In Dordrecht is gevestigd Dierenasiel Louterbloemen. Gedaagde is een familielid van de beheerder van het dierenasiel Louterbloemen. Dierenasiel Louterbloemen heeft een eigen website. Daarnaast bestaat er nog een aparte website genaamd www. asielvriendenlouterbloemen.info.

Eiseressen vorderen bij de voorzieningenrechter te Dordrecht onder andere veroordeling van gedaagde tot verwijdering van grievende passages op de website www.asielvriendenlouterbloemen.info. en dat gedaagde zich voortaan onthoudt van het publiceren van grievende passages.

Gedaagde heeft ter zitting desgevraagd erkend dat hij teksten pleegt te publiceren op de website www. asielvriendenlouterbloemen.info, zij het dat gedaagde aanvoert dat ook anderen in zijn vriendenkring teksten op die website plegen te plaatsen. Ter discussie staat de vrijheid van meningsuiting van gedaagde tegenover het recht van eiseressen om niet aangetast te worden in eer en goede naam.

Art. 10 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden waarborgt in lid 1 de uitingsvrijheid en geeft in lid 2 aan onder welke voorwaarden en voor welke doeleinden de uitingsvrijheid mag worden beperkt. De vrijheid kan worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

Toewijzing van de vordering leidt tot een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. Aantasting in eer en goede naam kan een onrechtmatige daad opleveren. Bij wet is voorzien dat niet onrechtmatig mag worden gehandeld. In zoverre is een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting bij wet voorzien.

Blijkens de door eiseressen overgelegde screenprints daarvan werd op de website www.asielvriendenlouterbloemen.info aan eiseressen onder meer onderstaande verwijten gemaakt:

-dat commercieel wordt gehandeld door dieren via Marktplaats te verkopen, in plaats van de goede zorg voor dieren in acht te nemen.
-dat zij veelvuldig gechipte katten van straat halen, terwijl dat geen zwerfkatten zijn maar huisdieren die door hun eigenaren even buiten zijn gelaten.
-dat konijnen en (andere) knaagdieren worden opgevangen op een illegale wijze en met negatieve effecten voor het welzijn van de dieren.
Verwijten als deze gaan vergezeld van woorden van groot formaat die in de kantlijn zijn bijgeplaatst, als “amateurisme,” “chaos,” “ziek” en “scheve ego.”

Daartegenover staat dat eiseressen zelf ook verwijten maken aan Dierenasiel Louterbloemen, of althans toestaan dat zodanige verwijten worden gemaakt, en wel op een website waarover zij zeggenschap hebben. Op het bezoekersforum van die website valt, of viel, te lezen: “Dierenasiel Louterbloemen (of Klein Auschwitz zoals het in de volksmond genoemd wordt).”.

Volgens de voorzieningenrechter te Dordrecht hebben eiseressen in de beschreven omstandigheden een eigen verantwoordelijkheid om te bezien of de berichten op hun website aan minimaal aanvaarbare normen voldoen en om minst genomen duidelijk te maken dat de beheerder van de website zich distantieert van een zodanige uitlating. Als zonder meer wordt geduld dat op een eigen (kleine) website een vergelijking wordt gemaakt tussen enerzijds de kwaliteit van een dierenasiel waarmee die websitebeheerder in onmin leeft en anderzijds de jodenvervolging, dan valt in ieder geval nog niet in te zien dat een spoedeisend belang bestaat bij een voorziening in kort geding ter bestrijding van aantasting van eer en goede naam. Anders gezegd: hier verwijt de pot de ketel dat hij zwart ziet. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van eiseressen derhalve ook af.

Recente berichten
 • 8 juni 2022

  Vakantiedagen tijdens ziekte, een hoofdpijndossier

  Marion Hagenaars
  “Op vakantie naar Ibiza als je ziek bent, zonder dat deze dagen worden afgeboekt, is dat niet gek?”, werd mij de week gevraagd. Met de zomervakantie in zicht een actueel vraagstuk.  Vakantiedagen, zo eenvoudig is het niet Vakantiedagen, het lijkt zo eenvoudig: je bouwt ze eerst op en daarna neem je ze op. Maar de
  Lees verder
 • 25 mei 2022

  Besmette persoonsgegevens – De Ziggo soap

  Sil Kingma
  Klanten van Ziggo ontvingen afgelopen week een email met de aankondiging dat zij de prijs van haar abonnement met 3,50 Euro gaat verlagen. Sympathiek zou je denken. Er bleek echter een addertje onder het gras te zitten.  In diezelfde email kondigde Ziggo aan haar algemene voorwaarden per 1 juli as eenzijdig aan te passen. Bij
  Lees verder
 • 16 mei 2022

  AP voert cumulatieve boetebevoegdheid maximaal door

  Sil Kingma
  Het is voor het eerst de geschiedenis dat de Autoriteit Persoonsgegevens in een besluit een zestal overtredingen van de AVG constateert. Alle overtredingen hebben betrekking op het gebruik en de beveiliging door de Belastingdienst van haar applicatie Fraude Signalering Voorziening (FSV). FSV was een applicatie waarin signalen werden opgenomen over vastgestelde fraude en signalen die konden wijzen
  Lees verder

Plaats een reactie

Top