Handel in persoonsgegevens door kamer van koophandel stopt 1 juli 2019 op verzoek Autoriteit Persoonsgegevens

 in Ondernemingsrecht, Privacy

Veel ZZP’ers beklaagden zich over de adressenhandel van de Kamer van Koophandel bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die veelal op hun privé-adres ongevraagde aanbiedingen ontvangen. ZZP’ers staan in tegenstelling tot de meeste ondernemingen veelal ingeschreven op hun privé-adres, hetgeen als een inbreuk op hun privacy wordt ervaren. De Handelsregisterwet zal waarschijnlijk mede in dit verband aangepast worden. Staatssecretaris Keijzer heeft al een wetsvoorstel ingediend op 7 maart 2019 ter aanpassing van de Handelsregisterwet, waarmee naast andere wijzigingen het standaard afschermen van woonadressen waarschijnlijk zal worden ingevoerd.

Op 25 april 2018 is er door de Europese Commissie overigens nog een voorstel wijziging van de richtlijn 2003/98/EU inzake hergebruik van overheidsinformatie uitgebracht, waarin ter bevordering van een datagedreven economie nou juist het concept van “high value datasets” wordt geïntroduceerd, welke “ kosteloos” aan iedereen beschikbaar moeten worden gemaakt. De AP heeft nu een “ongevraagd advies” (dat zit in haar takenpakket ingevolge artikel 57 AVG) uitgebracht aan staatssecretaris Keijzer met het advies de kraan van gegevens juist een beetje dicht te draaien. Dat is allemaal nog niet zo eenvoudig en lijkt enigszins tegenstrijdig met elkaar, omdat het handelsregister er juist mede is om het vrijelijk raadplegen van gegevens mogelijk te maken. Wie gebruikt niet de gratis KVK-app waarmee je kosteloos ieder bedrijf kan opzoeken en iedere ZZP’er kan vinden en dat dient een goed doel. Je kan controleren met wie je te maken hebt en of iemand bevoegd is bijvoorbeeld een overeenkomst met je aan te gaan. Notarissen en advocaten maar ook banken zijn bijvoorbeeld ook verplicht de identiteit van kun klanten te controleren onder meer om te voldoen aan de wet WWFT de wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme.

Of de AP nou erg praktisch is in haar aanbevelingen lijkt me voor discussie vatbaar. Hoe je die aanbevelingen in wetgeving gaat omzetten lijkt me ook nog niet zo eenvoudig:

 • “Kijk goed of alle informatieproducten de rechtszekerheid in het economisch verkeer dienen”
 • “Stop met het leveren van producten die niet het algemene belang van de rechtszekerheid dienen maar die alleen goed zijn voor het commerciële belang van een individueel bedrijf”
 • “Lever riskante informatieproducten voortaan alleen nog aan erkende afnemers van wie de betrouwbaarheid is getoetst.”

Lees hier ook het bericht van 12 maart 2019 van de AP.

Recente berichten
 • 14 september 2022

  Krappe arbeidsmarkt? Wees scherp op uw concurrentiebeding!

  Mirjam Scheper
  In de huidige krappe arbeidsmarkt wordt een concurrentiebeding steeds breder ingezet, veelal in de vorm van een standaardclausule. In de praktijk zie ik dat gebruik van een concurrentiebeding – mede hierdoor – vaak zijn doel voorbij schiet. Dat kan leiden tot onnodige discussies, procedures en kosten.
  Lees verder
 • 14 september 2022

  Actualiteiten arbeidsrecht voor HR-professionals en bedrijfsjuristen donderdag 3 november 2022

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  Krapte op de arbeidsmarkt, Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, hybride werken. De arbeidsmarkt is volop in beweging. Wat zijn de gevolgen? Hoe beweegt de arbeidsmarkt zich en hoe beweegt u daarin mee als HR-professional of bedrijfsjurist? Blijf aangehaakt bij het dynamische rechtsgebied dat het arbeidsrecht nu eenmaal is!
  Lees verder
 • 4 juli 2022

  Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

  Mirjam Scheper
  De Eerste Kamer heeft op 21 juni 2022 het wetsvoorstel Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aanvaard. Het wetsvoorstel implementeert de gelijknamige EU-richtlijn en treedt 1 augustus 2022 in werking. De richtlijn heeft als doel de inhoud van het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken. De belangrijkste wijzigingen – die ik hieronder op hoofdlijnen
  Lees verder

Plaats een reactie

Top