Handel in persoonsgegevens door kamer van koophandel stopt 1 juli 2019 op verzoek Autoriteit Persoonsgegevens

 in Ondernemingsrecht, Privacy

Veel ZZP’ers beklaagden zich over de adressenhandel van de Kamer van Koophandel bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die veelal op hun privé-adres ongevraagde aanbiedingen ontvangen. ZZP’ers staan in tegenstelling tot de meeste ondernemingen veelal ingeschreven op hun privé-adres, hetgeen als een inbreuk op hun privacy wordt ervaren. De Handelsregisterwet zal waarschijnlijk mede in dit verband aangepast worden. Staatssecretaris Keijzer heeft al een wetsvoorstel ingediend op 7 maart 2019 ter aanpassing van de Handelsregisterwet, waarmee naast andere wijzigingen het standaard afschermen van woonadressen waarschijnlijk zal worden ingevoerd.

Op 25 april 2018 is er door de Europese Commissie overigens nog een voorstel wijziging van de richtlijn 2003/98/EU inzake hergebruik van overheidsinformatie uitgebracht, waarin ter bevordering van een datagedreven economie nou juist het concept van “high value datasets” wordt geïntroduceerd, welke “ kosteloos” aan iedereen beschikbaar moeten worden gemaakt. De AP heeft nu een “ongevraagd advies” (dat zit in haar takenpakket ingevolge artikel 57 AVG) uitgebracht aan staatssecretaris Keijzer met het advies de kraan van gegevens juist een beetje dicht te draaien. Dat is allemaal nog niet zo eenvoudig en lijkt enigszins tegenstrijdig met elkaar, omdat het handelsregister er juist mede is om het vrijelijk raadplegen van gegevens mogelijk te maken. Wie gebruikt niet de gratis KVK-app waarmee je kosteloos ieder bedrijf kan opzoeken en iedere ZZP’er kan vinden en dat dient een goed doel. Je kan controleren met wie je te maken hebt en of iemand bevoegd is bijvoorbeeld een overeenkomst met je aan te gaan. Notarissen en advocaten maar ook banken zijn bijvoorbeeld ook verplicht de identiteit van kun klanten te controleren onder meer om te voldoen aan de wet WWFT de wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme.

Of de AP nou erg praktisch is in haar aanbevelingen lijkt me voor discussie vatbaar. Hoe je die aanbevelingen in wetgeving gaat omzetten lijkt me ook nog niet zo eenvoudig:

 • “Kijk goed of alle informatieproducten de rechtszekerheid in het economisch verkeer dienen”
 • “Stop met het leveren van producten die niet het algemene belang van de rechtszekerheid dienen maar die alleen goed zijn voor het commerciële belang van een individueel bedrijf”
 • “Lever riskante informatieproducten voortaan alleen nog aan erkende afnemers van wie de betrouwbaarheid is getoetst.”

Lees hier ook het bericht van 12 maart 2019 van de AP.

Recente berichten
 • 26 maart 2019

  Proeftijdontslag best handig, maar niet zonder risico’s

  Marion Hagenaars
  Het proeftijdbeding De proeftijd kan een behulpzaam rechtsfiguur zijn. Werkgever en werknemer kunnen immers de arbeidsovereenkomst per direct opzeggen. De normale ontslagregels – waaronder de opzegverboden en een redelijke grond voor ontslag – gelden niet. De formele vereisten waar het proeftijdbeding aan moet voldoen zijn daarom streng en strikt. Bovendien geldt het verbod op discriminatie
  Lees verder
 • 13 maart 2019

  Handel in persoonsgegevens door kamer van koophandel stopt 1 juli 2019 op verzoek Autoriteit Persoonsgegevens

  Bob Cordemeyer
  Veel ZZP’ers beklaagden zich over de adressenhandel van de Kamer van Koophandel bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die veelal op hun privé-adres ongevraagde aanbiedingen ontvangen.
  Lees verder
 • 8 maart 2019

  Wet Computercriminaliteit III sinds 1 maart 2019 van kracht

  Marlou Bos
  Op 1 maart 2019 is de veel bekritiseerde wet Computercriminaliteit III in werking getreden. De wet geeft politie en justitie nieuwe bevoegdheden om computercriminaliteit aan te pakken en introduceert een aantal nieuwe strafbare feiten. In deze blog bespreek ik kort de belangrijkste nieuwe bevoegdheden en strafbaarstellingen. Nieuwe bevoegdheden voor politie en justitie Een belangrijk onderdeel
  Lees verder

Plaats een reactie

Top