Nakoming (IT-) overeenkomsten in Corona time

 in Corona, IT-recht, Ondernemingsrecht

Covid-19 is natuurlijk primair een vreselijk naar virus met veel menselijk leed en veel slachtoffers. De corona crisis heeft ook een zeer heftige economische component met grote financiële problemen voor ondernemers en juridische issues.

Evenementen gaan niet door, overeenkomsten worden of kunnen niet nagekomen worden. Spullen uit China worden niet geleverd en wat als jezelf niet kan leveren.

Hoe moet je daarmee omgaan. Het gaat hier om elementair verbintenissenrecht van de bovenste plank. 

De juridische thema’s waar je mee moet spelen zijn overmacht (artikel 6:75 BW), onvoorziene omstandigheden (artikel 6:258 BW) en de redelijkheid en billijkheid (artikel 6: 248 BW) die de uitvoering van contracten beheerst.

Voor een geslaagd beroep op overmacht geldt ingevolge artikel 6:75 BW dat de tekortkoming niet te wijten is aan degene die moet presteren, noch bijvoorbeeld contractueel voor diens rekening komt. Het corona virus kan dus overmacht opleveren en dat betekent dat de andere partij geen nakoming en/of schadevergoeding kan eisen. Denk aan een evenement dat geen doorgang kan vinden door het corona-verbod van de overheid, dan kan de hoteleigenaar wel de overeenkomst ontbinden maar geen annuleringsvergoeding opeisen. De organisator van het evenement kan dan overigens wel gehele of gedeeltelijke ontbinding verlangen of wijziging van de overeenkomst als er sprake is van onvoorziene omstandigheden in de zin van art. 6:258 BW. 

De redelijkheid en billijkheid ex artikel 6:248 BW kunnen dan leiden tot een onderhandelingsplicht in geval van onvoorziene omstandigheden zo blijkt uit jurisprudentie van de Hoge Raad en literatuur. Partijen kunnen bijvoorbeeld een latere oplevering afspreken voor een IT-project als er sprake is van overmacht door het virus, en het risico niet voor rekening van de leverancier komt naar het contract kijkend. Ook een financiële regeling is een optie waarbij partijen bijvoorbeeld samen het leed delen.

Van onvoorziene omstandigheden in de zin van art. 6:258 lid 1 BW is sprake als zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen die niet in het contract zijn verdisconteerd. Het feit dat een pandemie in beginsel voorspelbaar is kan het nog wel een onvoorziene omstandigheid maken, waar partijen geen rekening mee hadden gehouden. 

Om te beoordelen of je je op overmacht of onvoorziene omstandigheden kan beroepen moet je naar het contract kijken. Veelal wordt het overmachtsbegrip beperkt in algemene voorwaarden en uitgebreid met het risico van stakingen en natuurrampen, een pandemie ben ik daarbij nog niet tegengekomen. Ook kom je algemene voorwaarden tegen waarin onvoorziene omstandigheden als zodanig overmacht opleveren, met als gevolg dat je dan waarschijnlijk geen nakoming of schadevergoeding kan vragen.

We helpen u graag bij het oplossen van problemen dienaangaande.

Recente berichten
 • 16 mei 2022

  AP voert cumulatieve boetebevoegdheid maximaal door

  Sil Kingma
  Het is voor het eerst de geschiedenis dat de Autoriteit Persoonsgegevens in een besluit een zestal overtredingen van de AVG constateert. Alle overtredingen hebben betrekking op het gebruik en de beveiliging door de Belastingdienst van haar applicatie Fraude Signalering Voorziening (FSV). FSV was een applicatie waarin signalen werden opgenomen over vastgestelde fraude en signalen die konden wijzen
  Lees verder
 • 15 maart 2022

  (IT) detacheerders wees scherp op het relatie- en concurrentiebeding!

  Marion Hagenaars
  Werknemers die uit dienst treden om aansluitend (dezelfde) werkzaamheden te gaan verrichten voor de opdrachtgever waar ze eerder gedetacheerd waren. Een ongewenst scenario dat vaak voorkomt. Door het belemmeringsverbod kan de werkgever geen beroep doen op een concurrentie- en relatiebeding. Als deze bedingen ook nog eens niet juist zijn opgesteld – omdat ze geen rekening
  Lees verder
 • 1 februari 2022

  Ongewenst gedrag op de werkvloer – regels en consequent beleid

  Marion Hagenaars
  Door The Voice moest ik weer even terugdenken aan de voorbeelden in mijn eigen praktijk. De afgelopen jaren heb ik van alles voorbij zien komen: van seksueel getinte en discriminerende “grappen” in App-groepen tot porno kijkende collega’s een bureau verder en aanvankelijk gewenste relaties op het werk die volledig escaleren. De impact is vaak groot
  Lees verder

Plaats een reactie

Top