Uber krijgt van Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en Engelse toezichthouder Information Commissioner’s Office (ICO) nog matige Boetes opgelegd

 in Privacy

Uber krijgt een boete van € 600.000,- opgelegd door de AP en van de ICO een boete van £385.000,- (20% korting indien betaald voor 2 januari 2019) wegens het niet tijdig melden van een datalek en een niet passend beveiligingsniveau, waarbij wereldwijd 54 miljoen Uberklanten waren betrokken, waarvan 174.000 in Nederland. Het ging om persoonsgegevens zoals namen, emailadressen en telefoonnummers van klanten en chauffeurs.

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens gaf sinds november 2017 leiding aan de taskforce die het onderzoek naar het datalek bij Uber instelde. De privacytoezichthouders van België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk waren ook bij het onderzoek betrokken.

Bij Uber was van 13 oktober 2016 tot 15 november 2016 sprake van een datalek. Op 14 november 2016 was Uber hiervan in kennis gesteld. Uber heeft tot 21 november 2017 (meer dan een jaar later) gewacht met het doen van de melding bij de AP. De datalekmelder aan Uber werd ook nog eens $ 100.000,- zwijggeld betaald.

Deze boetes zijn ”peanuts” als je dat vergelijkt met de schadeclaims die Uber in de verenigde Staten heeft afgekocht voor 148 miljoen dollar. De toezichthouders hebben nog het oude boeteregiem van hun wetgeving toegepast in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die al een bijna identieke regeling als in de AVG kende, maar met aanzienlijk lagere boetes. Mogelijk dat de andere toezichthouders ook nog boetes gaan opleggen. Onder de AVG zou Uber ongetwijfeld aanzienlijk hogere boetes opgelegd hebben gekregen die kunnen immers oplopen tot maar liefst € 20.000.000,- of 4% van de wereldwijde jaaromzet.

Voor juristen is de uitspraak van de AP onder meer interessant omdat de AP van oordeel is dat Uber Nederland niet alleen, maar tezamen met Uber VS doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Uber Nederland en Uber VS zijn daarmee als gezamenlijk verantwoordelijke aan te merken. Elk van de verantwoordelijken is dan aansprakelijk voor het geheel van de gegevensverwerking en de naleving van de daarmee samenhangende verplichtingen

De AP stelt verder dat de overgang van de Wet Bescherming Persoonsgegevens naar AVG geen (wezenlijke) materiële wijziging van de regelgeving inhoudt. Er wordt nu niet anders gedacht over de strafwaardigheid van de meldplicht als zodanig. Daarmee is er in de visie van de AP sprake van een ononderbroken rechtsorde met als consequentie dat, ter waarborging van de continuïteit van de rechtsorde, voor gedragingen die – zoals in onderhavig geval – plaatsvonden onder het regime van richtlijn 95/46/EG en de Wbp, de naleving moet worden verzekerd van de rechten en plichten zoals die golden onder dat regime en dus ook onder de AVG.

De volledige teksten van de besluiten van de AP en Ico treft u aan in onderstaande link:

Ico Data Protection act / uber-monetary-penalty-notice-26-november-2018

Defintief boetebesluit 23112018-openbare versie

Recente berichten
 • 8 juni 2022

  Vakantiedagen tijdens ziekte, een hoofdpijndossier

  Marion Hagenaars
  “Op vakantie naar Ibiza als je ziek bent, zonder dat deze dagen worden afgeboekt, is dat niet gek?”, werd mij de week gevraagd. Met de zomervakantie in zicht een actueel vraagstuk.  Vakantiedagen, zo eenvoudig is het niet Vakantiedagen, het lijkt zo eenvoudig: je bouwt ze eerst op en daarna neem je ze op. Maar de
  Lees verder
 • 25 mei 2022

  Besmette persoonsgegevens – De Ziggo soap

  Sil Kingma
  Klanten van Ziggo ontvingen afgelopen week een email met de aankondiging dat zij de prijs van haar abonnement met 3,50 Euro gaat verlagen. Sympathiek zou je denken. Er bleek echter een addertje onder het gras te zitten.  In diezelfde email kondigde Ziggo aan haar algemene voorwaarden per 1 juli as eenzijdig aan te passen. Bij
  Lees verder
 • 16 mei 2022

  AP voert cumulatieve boetebevoegdheid maximaal door

  Sil Kingma
  Het is voor het eerst de geschiedenis dat de Autoriteit Persoonsgegevens in een besluit een zestal overtredingen van de AVG constateert. Alle overtredingen hebben betrekking op het gebruik en de beveiliging door de Belastingdienst van haar applicatie Fraude Signalering Voorziening (FSV). FSV was een applicatie waarin signalen werden opgenomen over vastgestelde fraude en signalen die konden wijzen
  Lees verder

Plaats een reactie

Top