Verwarrende domeinnaam kan in strijd zijn met Handelsnaamwet

 in Ondernemingsrecht

PINTaxi Eindhoven heeft de kantonrechter te Arnhem verzocht, om verweerder te veroordelen om zodanige wijzigingen in de door haar gevoerde handelsnaam c.q. domeinnaam aan te brengen, dat er geen strijd meer is met het bepaalde in artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw).

Wettelijk kader

Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden om een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gedreven werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is.

Samengevat

PIN Taxi Eindhoven stelt dat de handelsnaam Pintaxi Ede slechts in geringe mate afwijkt van die van PIN Taxi Eindhoven. Er is –fonetisch– geen verschil, op de plaatsnaam na. Beide ondernemingen zijn actief in de taxibranche en bieden hun diensten aan in de Benelux en omstreken. Beiden rijden niet alleen voor klanten uit hun directe omgeving, aldus PIN Taxi Eindhoven. Indien men zoekt via ‘Google’ en de zoekterm ‘pintaxi’ gebruikt, verschijnen beide partijen vlak onder elkaar.

Het gebruik van de nagenoeg gelijke domeinnaam is verwarrend volgens PINTaxi Eindhoven. Men zou kunnen denken dat er sprake is van twee verschillende afdelingen van hetzelfde bedrijf. Bovenal vreest PIN Taxi Eindhoven dat verweerder, gezien de problemen in de taxibranche, negatief in het nieuws komt, hetgeen dan vanwege de verwarring tussen de bedrijven een negatieve (publicitaire) invloed op haar bedrijf zal hebben.

Verweerder vraagt om afwijzing van het verzoek. Zij voert daartoe aan dat haar bedrijf ‘Pintaxi Ede’, net als PIN Taxi Eindhoven, een kleine taxionderneming is, met twee taxi’s. Bij beide bedrijven kan de klant met zijn pinpas in de taxi afrekenen. Voor een geslaagd beroep op artikel 5 Hnw is het nodig dat het publiek in de regio Ede PIN Taxi Eindhoven verwart met Pintaxi Ede. Verweerder voert aan dat in deze dat niet het geval is, aangezien de plaats waar de ondernemingen gevestigd zijn en/of het gebied waarin zij hun activiteiten ondernemen volstrekt verschillend is. Voorts heeft PIN Taxi Eindhoven niet gesteld of aannemelijk gemaakt dat zij naamsbekendheid geniet in de omgeving van Ede.
Verweerder betwist dat zij haar diensten aanbiedt in de gehele Benelux. Zij verwijst hiertoe naar de tekst op haar website: “PinTaxi is sinds 2009 gevestigd in Ede. Wij rijden dan ook voornamelijk in deze regio. Met name in de plaatsen Ede, Bennekom, Wageningen, Lunteren en Veenendaal. Tevens hebben wij ook een voordelige luchthavenservice 24 uur per dag 7 dagen per week.” Verweerder biedt dus ook luchthavenservice aan, maar men maakt slechts sporadisch gebruik van die dienst, waardoor het zwaartepunt niet op die werkzaamheden ligt. Alleen het feit dat verweerder ook luchthavenservice aanbiedt, maakt niet dat verwarring van het publiek te duchten is, aldus verweerder. Het beeldmerk van de onderneming van verweerder is verschillend van dat van PIN Taxi Eindhoven, zodat geen verwarring op dat vlak te duchten is.

Oordeel kantonrechter

Handelsnaam

De kantonrechter te Arnhem overweegt als volgt. De stelling van PIN Taxi Eindhoven, dat beide ondernemingen hun diensten aanbieden in de Benelux en omstreken, heeft verweerder betwist en de kantonrechter is van oordeel dat PIN Taxi Eindhoven niet geslaagd is aan te tonen dat verweerder in de gehele Benelux rijdt. Verweerder biedt haar diensten grotendeels aan in Ede en omstreken, waar PIN Taxi Eindhoven dat vooral in Eindhoven doet. Verweerder rijdt wel eens naar de luchthavens in Nederland, maar lijkt dat slechts voor ten aanzien van Ede plaatselijke gebruikers te doen. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat derhalve bij het publiek geen verwarring tussen partijen te duchten is voor wat betreft de gevoerde handelsnaam.
De stelling van PIN Taxi Eindhoven, dat zij publicitaire schade zou kunnen ondervinden indien ‘Pintaxi Ede’ een fout zou begaan, is te zeer speculatief en onzeker en biedt daardoor op zichzelf geen grond voor toewijzing van het verzoek. De kantonrechter zal het verzoek tot wijziging van de handelsnaam heeft het verzoek derhalve afgewezen.

Domeinnaam

Nu de kantonrechter het verzoek tot wijziging van de handelsnaam heeft afgewezen, dient het verzoek tot wijziging van de domeinnaam nog te worden beoordeeld. Het gebruik van een domeinnaam kan als het voeren van een handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet worden aangemerkt en een verzoek tot wijziging ervan op grond van de Handelsnaamwet is dus mogelijk. Verweerder gebruikt als domeinnaam: ‘www.pintaxi-ede.nl’, PIN Taxi Eindhoven gebruikt: ‘www.pintaxi-eindhoven.nl’.
De kantonrechter veroordeelt verweerder haar domeinnaam per 1 januari 2010 te wijzigen. De site verschilt weliswaar van die van PIN Taxi Eindhoven, maar door de gelijkenis tussen de domeinnamen kan het publiek in de veronderstelling komen te verkeren dat de bedrijven op de een of andere wijze met elkaar gelieerd zijn. Waar in de omgeving van Ede en Eindhoven naar het oordeel van de kantonrechter in beginsel geen verwarring zal bestaan, kan voor de bezoeker van het web de schijn bestaan dat de bedrijven aan elkaar gelieerd zijn, waardoor daar wel verwarring kan bestaan. Als verweerder de domeinnaam wijzigt, zal die verwarring op het web niet meer te duchten zijn. Ter zitting heeft verweerder aangegeven reeds over meerdere domeinnamen te beschikken, derhalve beschikt zij over een alternatief voor de huidige domeinnaam.

Recente berichten
 • 16 mei 2022

  AP voert cumulatieve boetebevoegdheid maximaal door

  Sil Kingma
  Het is voor het eerst de geschiedenis dat de Autoriteit Persoonsgegevens in een besluit een zestal overtredingen van de AVG constateert. Alle overtredingen hebben betrekking op het gebruik en de beveiliging door de Belastingdienst van haar applicatie Fraude Signalering Voorziening (FSV). FSV was een applicatie waarin signalen werden opgenomen over vastgestelde fraude en signalen die konden wijzen
  Lees verder
 • 15 maart 2022

  (IT) detacheerders wees scherp op het relatie- en concurrentiebeding!

  Marion Hagenaars
  Werknemers die uit dienst treden om aansluitend (dezelfde) werkzaamheden te gaan verrichten voor de opdrachtgever waar ze eerder gedetacheerd waren. Een ongewenst scenario dat vaak voorkomt. Door het belemmeringsverbod kan de werkgever geen beroep doen op een concurrentie- en relatiebeding. Als deze bedingen ook nog eens niet juist zijn opgesteld – omdat ze geen rekening
  Lees verder
 • 1 februari 2022

  Ongewenst gedrag op de werkvloer – regels en consequent beleid

  Marion Hagenaars
  Door The Voice moest ik weer even terugdenken aan de voorbeelden in mijn eigen praktijk. De afgelopen jaren heb ik van alles voorbij zien komen: van seksueel getinte en discriminerende “grappen” in App-groepen tot porno kijkende collega’s een bureau verder en aanvankelijk gewenste relaties op het werk die volledig escaleren. De impact is vaak groot
  Lees verder

Plaats een reactie

Top