Aanzeggen arbeidsovereenkomst bepaalde tijd altijd schriftelijk

 in Arbeidsrecht

Om te voorkomen dat een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd recht heeft op de aanzegvergoeding, moet de werkgever de arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk aanzeggen. Ook als de werknemer weet dat de arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet of als de werknemer geen nadeel lijdt. Een mondelinge mededeling is dus niet voldoende en het reeds hebben van een andere baan is geen uitzonderingsgrond. Dit heeft de Hoge Raad in oktober 2022 beslist.

De aanzegverplichting houdt in dat de werkgever de werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt schriftelijk informeert over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en bij voorzetting over de voorwaarden waaronder de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten. Als de werkgever de aanzegverplichting niet of niet tijdig nakomt is hij aan de werknemer een vergoeding verschuldigd. 

Eerder is door lagere rechters wel geoordeeld dat een beroep op de aanzegvergoeding naar maatstaven van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was als er bij de werknemer nooit enige onzekerheid heeft bestaan over de vraag of de arbeidsovereenkomst zou voortduren.  

De Hoge Raad heeft hier nu een streep doorheen gehaald. In deze zaak had de directeur de werknemer mondeling meegedeeld dat de arbeidsovereenkomst per 1 december niet zou worden verlengd. Per deze datum had de werknemer een nieuwe baan. 

De aanzegplicht is van dwingend recht en heeft mede het karakter van prikkel tot naleving van de plicht tot schriftelijke aanzegging. Met dat karakter strookt, aldus de Hoge Raad, dat de aanzegvergoeding steeds verschuldigd is bij niet-inachtneming van de schriftelijkheidseis. Ook als voor de werknemer langs andere weg duidelijk was dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden voortgezet of de werknemer geen nadeel heeft geleden door het niet naleven van de schriftelijkheidseis. 

Recente berichten
 • 21 november 2022

  Risicomanagement: voorkom uitval door burn-out

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  Werkend Nederland heeft steeds meer te kampen met burn-out klachten. Dit kan leiden tot (langdurig) ziekteverzuim. Een hoofdpijndossier en kostenpost voor de werkgever. En daarnaast een peperdure levensles voor de werknemer. Uitval door burn-out klachten voorkomen is dan ook beter dan genezen. Maar hoe?
  Lees verder
 • 21 november 2022

  Disfunctioneren: doorgeschoten empowermentbeleid

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  De voorwaarden voor ontslag bij disfunctioneren zijn in de wet duidelijk omschreven. Deze voorwaarden gelden ook als een werkgever een beleid voert dat niet gericht is op dossieropbouw met waarschuwingen en berispingen, maar op aanmoediging.
  Lees verder
 • 21 november 2022

  Monitoring e-mail werknemers: de voorwaarden

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  Onrechtmatig verkregen bewijs door werkgevers brengt belangrijke risico's met zich mee. Dit blijkt ook uit een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Wat zijn de voorwaarden voor vrije toegang tot de e-mailbox van een werknemer?
  Lees verder

Plaats een reactie

Top