Alcohol op het werk toegestaan?

 in Arbeidsrecht

Een werknemer in dienst bij een wereldleider in offshore installatie van pijpleidingen voor gas en olietransport, komt onder invloed van alcohol op het werk. De werknemer wordt op staande voet ontslagen. Zowel de kantonrechter als het Hof oordelen echter dat er geen sprake is van een dringende reden. De werknemer moet weer tot het werk worden toegelaten. Wat betekent dit voor de praktijk? Moeten werkgevers het verschijnen op het werk van werknemers onder invloed van alcohol toestaan?

Nee, dit hoeven werkgevers niet toe te staan. Iets anders is echter of het verschijnen op het werk onder invloed een dringende reden oplevert voor een ontslag op staande voet. Wat was de situatie?

Feiten

Werknemer verschijnt om 7.00 uur op het werk en verspreidt samen met een collega een alcohollucht. Er volgt een gesprek met zijn leidinggevende. Tijdens dit gesprek geeft werknemer aan de avond daarvoor een “aantal biertjes”  te hebben gedronken, maar “uiterlijk om 3.00 uur in bed te hebben gelegen”. Na het gesprek doet werknemer een alcoholblaastest. Een collega had deze bij toeval in zijn bezit. Hierna is een taxi gebeld en is werknemer naar huis gebracht. Werkgever zou nog overwegen of, en zo ja welke, sancties zouden worden opgelegd.

Diezelfde dag stuurt werknemer een e-mailbericht aan zijn leidinggevende. Hij heeft spijt betuigd, verwezen naar zijn moeilijke privé-situatie en erop gewezen dat hij altijd goed heeft gefunctioneerd.

Bij brief van diezelfde dag is werknemer op staande voet ontslagen. In de brief is gesteld dat werknemer onder invloed van alcohol op het werk is verschenen, veiligheid bij werkgever voorop staat en de staat waarin werknemer op het werk is verschenen niet acceptabel is.

Van belang is dat bij werkgever verschillende reglementen gelden. Hierin staat dat als werknemers onder invloed op het werk verschijnen, er sancties kunnen volgen. Als drugs of alcohol wordt verkocht op het werkterrein, volgt ontslag.

Werknemer beroept zich op de vernietigbaarheid van het ontslag en vordert wedertewerkstelling en loondoorbetaling.

Kantonrechter

De kantonrechter wijst de vorderingen van werknemer toe. Uit de reglementen volgt niet dat het voor werknemer duidelijk moest zijn dat bij deze gedraging altijd ontslag op staande voet volgt. Omdat werknemer bovendien vijf jaar lang goed heeft gefunctioneerd en vervelende privé-omstandigheden heeft meegemaakt (op de verjaardag van zijn vrouw is zijn moeder dood uit haar stoel gevallen en zijn zus heeft een hersenbloeding gehad en ligt in coma), had van werkgever mogen worden verwacht dat zij een minder vergaande sanctie zou hebben genomen.
Werkgever stelt hoger beroep in.

Hof

Het Hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter. Werknemer wist niet dat hij een ontslag op staande voet kon verwachten bij het onder invloed van alcohol verschijnen op het werk. Dit volgde immers niet uit de reglement en ook niet uit andere ontslagen, hetgeen werkgever heeft betoogd. Werkgever heeft niet kunnen uitleggen waarom zij heeft gekozen voor de zwaarst mogelijke sanctie, namelijk een ontslag op staande voet. Het Hof bevestigt dat bij de beoordeling van de vraag of zich een dringende reden voordoet alle omstandigheden van het geval in aanmerking moeten worden genomen. In dat kader is van belang dat werkgever heeft gekozen voor het ultimum remedium, werkgever diezelfde morgen van werknemer een diepe spijtbetuiging heeft ontvangen, werkgever op de hoogte was van de persoonlijke omstandigheden en werknemer heeft beloofd dat het niet meer zou gebeuren.

Conclusie

Werkgevers hoeven niet te accepteren dat werknemers onder invloed op het werk verschijnen. Zij hebben de mogelijkheid om werknemers op non-actief te stellen/schorsen. Of het gedrag van werknemers kan leiden tot een ontslag op staande voet, is afhankelijk van “alle omstandigheden van het geval”. In dit kader speelt ook de privé-situatie van de werknemer een rol, het eerdere functioneren en het hebben van reglementen waarvan de inhoud bekend is en die consequent worden toegepast.

 

Recent Posts
 • 20 juni 2017

  Einde oefening voor werknemer na liegen over klantbezoek en het uiten van dreigementen

  Marion Hagenaars
  Een ontslag op staande voet is vaak wikken en wegen. Zijn de gedragingen ernstig genoeg? Kunnen de gedragingen worden bewezen? Zijn er (privé) omstandigheden die de gedragingen rechtvaardigen? Gaat het niet te ver om de werknemer loon en uitkering te ontnemen? Maar soms maakt een werknemer het zo bont dat een ontslag op staande onvermijdelijk
  Lees verder
 • 13 juni 2017

  Zelfstandig werken onder eigen voorman, toch StiPP

  Marion Hagenaars
  Voor uitleners blijft het spannend. Nederland kent dan wel geen algemene pensioenverplichting, maar via het verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds voor personeelsdiensten kan deze verplichting toch bestaan. De gevolgen zijn verstrekkend. Ongevraagd met terugwerkende kracht aangesloten worden, over jaren premies afdragen met soms faillissement tot gevolg, dubbele pensioenvoorzieningen met alle fiscale gevolgen van dien. Het is dan
  Lees verder
 • 8 juni 2017

  Thuiswerkdag recht of gunst?

  Marion Hagenaars
  De meeste werkgevers hebben er wel begrip voor: thuiswerken om efficiënter te kunnen werken, reistijd te beperken of werk en zorg beter te kunnen combineren. Maar soms slaat de twijfel toe. Worden de overeengekomen arbeidsuren wel gemaakt? En werkt thuiswerken disfunctioneren niet in de hand? En kan bij deze twijfel de thuiswerkdag zomaar weer worden
  Lees verder

Plaats een reactie