Cocaïne op het werk

 in Arbeidsrecht

Cocaïne tijdens een bedrijfsuitje? Gedragsregels op orde?

Werk en privé zijn gescheiden. Dat is in ieder geval het uitgangspunt. Als werkgever gaat u dus niet over het uitoefenen van gevaarlijke sporten, mishandeling van partners, uitlatingen op social media, wietplantages op zolder, drank- en drugsgebruik. Maar wat geldt tijdens bedrijfsuitjes?Bedrijfsuitjes houden vaak verband met het werk. Bijvoorbeeld omdat van werknemers wordt verwacht dat ze aanwezig zijn, de kosten worden gedragen door werkgever of het uitje plaatsvindt tijdens werktijd. Werknemers zijn daarom tijdens een bedrijfsuitje niet volledig vrij in hun doen en laten. Dit geldt zeker voor werknemers met een voorbeeldfunctie. Maar wat al dan niet toelaatbaar is, is vaak een grijs gebied.

Cocaïne

Het bezitten, aanbieden of verhandelen van cocaïne is een strafbaar feit. Het ligt dan ook voor de hand dat werkgevers dergelijke gedrag van hun werknemers tijdens het werk niet hoeven te accepteren. De praktijk is echter (vaak) anders.

De moderne rechter

Een rechter in Den Haag gaat met zijn tijd mee. Wat speelt er. De personeelsvereniging van deze werkgever organiseert een personeelsfeest. Met 25 collega’s een heel weekend naar een kampeerboerderij. Dat is misschien ook wel vragen om moeilijkheden.

Een van de werknemers toont in de slaapkamer aan enkele collega’s cocaïne en biedt dit ook aan. Één collega gaat hierop in. De twee collega’s gebruiken samen cocaïne. De werknemer die de cocaïne heeft meegenomen, wordt vervolgens op staande voet ontslagen.

De kantonrechter gaat dit te ver. Volgens deze rechter is het gebruik van cocaïne in bepaalde kringen tamelijk wijdverbreid. Mediaberichten over het afvalwater in Amsterdam en het onderscheppen van grote hoeveelheden cocaïne door de douane in de haven van Rotterdam zouden immers wijzen op het gebruik van aanzienlijke hoeveelheden cocaïne.

Bovendien vond deze rechter dat het gebruik te ver verwijderd was van het dienstverband. Het gebruik vond plaats buiten werktijd, op een andere locatie, tijdens een door de personeelsvereniging georganiseerd personeelsuitje, met een bijdrage van de werknemers zelf. Verder zouden de zakelijke belangen van werkgever niet zijn geschaad.

Het feit dat het hier om een strafbaar feit ging en het gebruik van cocaïne in brede kring als maatschappelijk onwenselijk wordt beschouwd, weegt hier dus niet tegenop.

Wat te doen?

Cocaïnegebruik mag dan wijdverbreid zijn, iets heel anders is of je als werkgever wilt dat gebruik en/of het aanbieden van cocaïne ook tijdens het werk of een bedrijfsuitje plaatsvindt.

Wil je dit als werkgever niet, dan is het in ieder geval noodzakelijk om duidelijke gedragsregels op te stellen en een strikt beleid te voeren. Dit geldt overigens niet alleen voor het gebruik van drank en drugs, maar bijvoorbeeld ook voor onderling omgangsvormen zoals pesten en discriminatie. Verder moet steeds bedacht worden dat een ontslag op staande voet het zwaarste middel is dat wij kennen in
het arbeidsrecht. Per direct geen loon, geen uitkering. Altijd zal dus de afweging moeten worden gemaakt of een andere maatregel niet beter past. Denk aan het voeren van een ontslagprocedure of een (tijdelijke) demotie.

Recente berichten
 • 9 december 2019

  Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en slapende dienstverbanden

  Marion Hagenaars
  Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Het doel van deze wet is om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren. Opnieuw wijzigt het arbeidsrecht op belangrijke onderdelen. Verder heeft de Hoge Raad zich recent uitgelaten over de slapende dienstverbanden. In dit bericht wordt achtereenvolgens
  Lees verder
 • 9 december 2019

  Uitnodiging bijeenkomst: Actualiteiten arbeidsrecht voor HR-professionals 14 januari 2020

  Marion Hagenaars
  Nieuwe wet- en regelgeving volgen elkaar in hoog tempo op met grote gevolgen voor de HR-praktijk. Tijdens deze bijeenkomst worden de belangrijkste arbeidsrechtelijke ontwikkelingen van 2019 en het nieuwe recht per 1 januari 2020 besproken. Hierbij worden praktische handvatten voor uw dagelijkse praktijk aangeboden. Wat staat er op het programma: de Wet Arbeidsmarkt in Balans
  Lees verder
 • 31 oktober 2019

  Uw ziekmelding wordt niet geaccepteerd! Of toch wel?

  Marion Hagenaars
  Lastige gesprekken met werknemers. Over functioneren, samenwerkingsproblemen, houding en gedrag. En dan – u had het al voorzien – een ziekmelding. Soms met een enkel WhatsApp bericht. U bent geen arts, maar bij een ziekmelding in dergelijke omstandigheden plaatst u vraagtekens. Er lijkt immers meer sprake te zijn van een “vlucht in ziekte”. U besluit
  Lees verder

Plaats een reactie

Top