Cocaïne op het werk

 in Arbeidsrecht

Cocaïne tijdens een bedrijfsuitje? Gedragsregels op orde?

Werk en privé zijn gescheiden. Dat is in ieder geval het uitgangspunt. Als werkgever gaat u dus niet over het uitoefenen van gevaarlijke sporten, mishandeling van partners, uitlatingen op social media, wietplantages op zolder, drank- en drugsgebruik. Maar wat geldt tijdens bedrijfsuitjes?Bedrijfsuitjes houden vaak verband met het werk. Bijvoorbeeld omdat van werknemers wordt verwacht dat ze aanwezig zijn, de kosten worden gedragen door werkgever of het uitje plaatsvindt tijdens werktijd. Werknemers zijn daarom tijdens een bedrijfsuitje niet volledig vrij in hun doen en laten. Dit geldt zeker voor werknemers met een voorbeeldfunctie. Maar wat al dan niet toelaatbaar is, is vaak een grijs gebied.

Cocaïne

Het bezitten, aanbieden of verhandelen van cocaïne is een strafbaar feit. Het ligt dan ook voor de hand dat werkgevers dergelijke gedrag van hun werknemers tijdens het werk niet hoeven te accepteren. De praktijk is echter (vaak) anders.

De moderne rechter

Een rechter in Den Haag gaat met zijn tijd mee. Wat speelt er. De personeelsvereniging van deze werkgever organiseert een personeelsfeest. Met 25 collega’s een heel weekend naar een kampeerboerderij. Dat is misschien ook wel vragen om moeilijkheden.

Een van de werknemers toont in de slaapkamer aan enkele collega’s cocaïne en biedt dit ook aan. Één collega gaat hierop in. De twee collega’s gebruiken samen cocaïne. De werknemer die de cocaïne heeft meegenomen, wordt vervolgens op staande voet ontslagen.

De kantonrechter gaat dit te ver. Volgens deze rechter is het gebruik van cocaïne in bepaalde kringen tamelijk wijdverbreid. Mediaberichten over het afvalwater in Amsterdam en het onderscheppen van grote hoeveelheden cocaïne door de douane in de haven van Rotterdam zouden immers wijzen op het gebruik van aanzienlijke hoeveelheden cocaïne.

Bovendien vond deze rechter dat het gebruik te ver verwijderd was van het dienstverband. Het gebruik vond plaats buiten werktijd, op een andere locatie, tijdens een door de personeelsvereniging georganiseerd personeelsuitje, met een bijdrage van de werknemers zelf. Verder zouden de zakelijke belangen van werkgever niet zijn geschaad.

Het feit dat het hier om een strafbaar feit ging en het gebruik van cocaïne in brede kring als maatschappelijk onwenselijk wordt beschouwd, weegt hier dus niet tegenop.

Wat te doen?

Cocaïnegebruik mag dan wijdverbreid zijn, iets heel anders is of je als werkgever wilt dat gebruik en/of het aanbieden van cocaïne ook tijdens het werk of een bedrijfsuitje plaatsvindt.

Wil je dit als werkgever niet, dan is het in ieder geval noodzakelijk om duidelijke gedragsregels op te stellen en een strikt beleid te voeren. Dit geldt overigens niet alleen voor het gebruik van drank en drugs, maar bijvoorbeeld ook voor onderling omgangsvormen zoals pesten en discriminatie. Verder moet steeds bedacht worden dat een ontslag op staande voet het zwaarste middel is dat wij kennen in
het arbeidsrecht. Per direct geen loon, geen uitkering. Altijd zal dus de afweging moeten worden gemaakt of een andere maatregel niet beter past. Denk aan het voeren van een ontslagprocedure of een (tijdelijke) demotie.

Recente berichten
 • 5 januari 2022

  Massa is kassa!

  Sil Kingma
  Dat is niet alleen de goudenregel voor de succesvolle exploitatie van Mark Gilles’ vakantieparken, maar ook voor de exploitatie van de Wet afwikkeling massaschade door investeringsfondsen. Eerst even kort terug in de tijd. Op 4 december 2019 zijn in het Staatsblad twee Koninklijke Besluiten gepubliceerd op het gebied van collectieve acties. Deze Besluiten bevestigen de
  Lees verder
 • 22 december 2021

  Interview in Advocatenblad 2021 | 10 ‘Teamspelers in de IT’

  Hanneke Slager
  Lees hier het gehele artikel dat recent is gepubliceerd in het Advocatenblad over ons IT-kantoor. Teamspelers in de IT, door Erik Jan Bolsius, Beeld Jean-Pierre Jans  
  Lees verder
 • 16 december 2021

  Het verbetertraject voor een HR-professional en de waarde van achteraf opgestelde verklaringen. 

  Marion Hagenaars
  Een verbetertraject is onder andere afhankelijk van het niveau en de kennis van de werknemer. Maar  wat betekent dit voor een (HR-)professional? En kan het ontbreken van een verbetertraject worden gerepareerd met achteraf opgestelde verklaringen?
  Lees verder

Plaats een reactie

Top