Geluidsopnames door werknemers: voer voor verstoorde verhoudingen

 in Arbeidsrecht

Werkgever verwijt werknemer het heimelijk opnemen van een gesprek. Ten onrechte, aldus de kantonrechter.

Wat speelt er?

Werknemer werkt als zelfstandig werkend kok bij Blooming Hotel. Blooming heeft het UWV om een ontslagvergunning gevraagd wegens bedrijfseconomische redenen. De vergunning wordt geweigerd. Blooming heeft zich onvoldoende ingespannen om werknemer te herplaatsen. Vervolgens gaat werknemer werkzaamheden verrichten in het strandpaviljoen van Blooming. 
Op 29 maart 2021 is een gesprek gepland tussen Blooming en werknemer. Werknemer wil dit gesprek met zijn telefoon opnemen. Blooming gaat echter niet akkoord en het gesprek gaat niet door. Op 12 april 2021 ontvang werknemer een officiële waarschuwing voor het zonder voorafgaande toestemming opnemen van een gesprek met werkgever.

Tien dagen later wordt werknemer aangesproken op onregelmatigheden in de keuken. Er wordt een verbetertraject gestart. Werknemer meldt zich al vrij snel ziek. Op advies van de bedrijfsarts wordt een gesprek onder leiding van een mediator gevoerd. Zonder succes. Blooming verzoekt vervolgens om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Niet wegens bedrijfseconomische redenen, maar vanwege een verstoorde arbeidsverhouding. Blooming verwijt werknemer onder andere het heimelijk opnemen van het gesprek.

Juridisch kader

Op grond van artikel 139a lid 1 van het Wetboek van Strafrecht is het stiekem maken van geluidsopnames van een gesprek alleen strafbaar als de persoon die de opnames maakt zelf geen deelnemer is aan het gesprek. Als een werknemer zelf deelnemer is aan het gesprek hoeft hij dus geen toestemming te vragen om het gesprek op te nemen en hoeft hij dit ook niet vooraf aan de werkgever aan te kondigen. Het gedrag van de werknemer kan echter wel leiden tot een verstoring van de arbeidsverhouding of het schenden van de privacy van de werkgever.

Kantonrechter Alkmaar

 Gebleken is dat na het meningsverschil tussen partijen over het al dan niet opnemen van het gesprek het niet meer mogelijk is geweest om de arbeidsverhouding te normaliseren. Blooming heeft een verbetertraject ingezet, maar hier geen uitvoering aangegeven. Blooming heeft de werknemer de handhaving van de voedselveiligheid en de hygiëne in de keuken zwaar aangerekend, maar is daar vervolgens in het kader van het verbetertraject niet op teruggekomen. De keuken is niet meer gecontroleerd en er zijn geen gesprekken meer gevoerd. Blooming heeft aangestuurd op een beëindiging van de arbeidsovereenkomst en het vertrouwen van werknemer in herstel van de arbeidsverhouding geschaad.

De kantonrechter vindt het ernstig verwijtbaar dat Blooming aan het verbetertraject geen uitvoering heeft gegeven en aangestuurd heeft op een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De handelingen die Blooming werknemer verwijt – waaronder het heimelijk opnemen van het gesprek – zijn niet als ernstig verwijtbaar aan de zijde van de werknemer te bestempelen, aldus de kantonrechter. Een werknemer is gerechtigd een gesprek met zijn werkgever op te nemen zonder voorafgaande toestemming, mits de werknemer desgevraagd wel bevestigt dat hij het gesprek opneemt. De werknemer heeft dat gedaan.

De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens een verstoorde arbeidsrelatie onder toekenning van de transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Conclusie

Als een werknemer zelf deelnemer is aan het gesprek mag hij in strafrechtelijke zin heimelijk het gesprek opnemen. Desgevraagd zal de werknemer moeten bevestigen dat hij het gesprek opneemt. Het opnemen van gesprekken, kan echter wel tot een verstoring van de arbeidsverhouding leiden of tot schending van de privacy. Zowel werkgever als werknemer zullen er doorgaans goed aan doen om – vooraf – open te zijn over het opnemen van gesprekken. Beide partijen weten waar ze aan toe zijn en een verstoring van de arbeidsverhouding ligt minder snel op de loer.

En een verbetertraject inzetten, hier geen uitvoering aangeven om vervolgens wél aan te sturen op een beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal al snel ernstig verwijtbaar zijn.

Heeft u vragen over de do’s and don’ts bij het opnemen van gesprekken door werkgever of werknemer of over hoe u verbetertraject vormgeeft en uitvoert om een maximaal resultaat te kunnen behalen, neem dan gerust contact met mij op.

Vindplaats van deze uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2021:9600.

Recente berichten
 • 16 mei 2022

  AP voert cumulatieve boetebevoegdheid maximaal door

  Sil Kingma
  Het is voor het eerst de geschiedenis dat de Autoriteit Persoonsgegevens in een besluit een zestal overtredingen van de AVG constateert. Alle overtredingen hebben betrekking op het gebruik en de beveiliging door de Belastingdienst van haar applicatie Fraude Signalering Voorziening (FSV). FSV was een applicatie waarin signalen werden opgenomen over vastgestelde fraude en signalen die konden wijzen
  Lees verder
 • 15 maart 2022

  (IT) detacheerders wees scherp op het relatie- en concurrentiebeding!

  Marion Hagenaars
  Werknemers die uit dienst treden om aansluitend (dezelfde) werkzaamheden te gaan verrichten voor de opdrachtgever waar ze eerder gedetacheerd waren. Een ongewenst scenario dat vaak voorkomt. Door het belemmeringsverbod kan de werkgever geen beroep doen op een concurrentie- en relatiebeding. Als deze bedingen ook nog eens niet juist zijn opgesteld – omdat ze geen rekening
  Lees verder
 • 1 februari 2022

  Ongewenst gedrag op de werkvloer – regels en consequent beleid

  Marion Hagenaars
  Door The Voice moest ik weer even terugdenken aan de voorbeelden in mijn eigen praktijk. De afgelopen jaren heb ik van alles voorbij zien komen: van seksueel getinte en discriminerende “grappen” in App-groepen tot porno kijkende collega’s een bureau verder en aanvankelijk gewenste relaties op het werk die volledig escaleren. De impact is vaak groot
  Lees verder

Plaats een reactie

Top