NOW 2.0

 in Arbeidsrecht, Corona, Ondernemingsrecht

Woensdag 20 mei jl. is de verlenging van de NOW aangekondigd (NOW 2.0). De looptijd is van juli tot en met december 2020. De nieuwe voorwaarden worden nog nader uitgewerkt, maar de hoofdlijnen zijn bekend.

Hoofdlijnen:

 • verlenging van 3 maanden (niet relevant of is deelgenomen aan NOW 1.0);
 • tegemoetkoming voor de loonkosten voor de periode juni, juli en augustus 2020;
 • een verwacht omzetverlies van tenminste 20% en een loonkostensubsidie van maximaal 90% van de loonsom (gerelateerd aan het omzetverlies);
 • de omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van 3 maanden waarvan de begindatum ligt op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 (keuzemogelijkheid). Indien voor een tweede keer een beroep gedaan wordt op de NOW, moet de omzetperiode aansluiten op de periode van de eerste aanvraag;
 • referentiemaand voor de loonsom is maart 2020 (tegemoetkoming seizoensbedrijven i.v.m. toename personeel);
 • de verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft, maar de korting op de loonkostensubsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%;
 • de opslag op de loonkosten (compensatie werkgeverslasten) wordt verhoogd van 30% naar 40%;
 • over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen geen eigen aandelen worden ingekocht, als er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountsverklaring is vereist. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen, geldt dat ze zich altijd aan deze voorwaarde moeten houden;
 • voor werkgevers geldt de inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk;
 • wordt gestreefd naar een openstelling van het aanvraagtijdvak per 6 juli 2020.

Zodra de nieuwe voorwaarden nader zijn uitgewerkt, zal ik u via deze blog informeren. Heeft u vragen over de NOW-regeling, neem dan gerust contact op.

Recente berichten
 • 14 september 2022

  Krappe arbeidsmarkt? Wees scherp op uw concurrentiebeding!

  Mirjam Scheper
  In de huidige krappe arbeidsmarkt wordt een concurrentiebeding steeds breder ingezet, veelal in de vorm van een standaardclausule. In de praktijk zie ik dat gebruik van een concurrentiebeding – mede hierdoor – vaak zijn doel voorbij schiet. Dat kan leiden tot onnodige discussies, procedures en kosten.
  Lees verder
 • 14 september 2022

  Actualiteiten arbeidsrecht voor HR-professionals en bedrijfsjuristen donderdag 3 november 2022

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  Krapte op de arbeidsmarkt, Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, hybride werken. De arbeidsmarkt is volop in beweging. Wat zijn de gevolgen? Hoe beweegt de arbeidsmarkt zich en hoe beweegt u daarin mee als HR-professional of bedrijfsjurist? Blijf aangehaakt bij het dynamische rechtsgebied dat het arbeidsrecht nu eenmaal is!
  Lees verder
 • 4 juli 2022

  Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

  Mirjam Scheper
  De Eerste Kamer heeft op 21 juni 2022 het wetsvoorstel Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aanvaard. Het wetsvoorstel implementeert de gelijknamige EU-richtlijn en treedt 1 augustus 2022 in werking. De richtlijn heeft als doel de inhoud van het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken. De belangrijkste wijzigingen – die ik hieronder op hoofdlijnen
  Lees verder

Plaats een reactie

Top