NOW 2.0

 in Arbeidsrecht, Corona, Ondernemingsrecht

Woensdag 20 mei jl. is de verlenging van de NOW aangekondigd (NOW 2.0). De looptijd is van juli tot en met december 2020. De nieuwe voorwaarden worden nog nader uitgewerkt, maar de hoofdlijnen zijn bekend.

Hoofdlijnen:

 • verlenging van 3 maanden (niet relevant of is deelgenomen aan NOW 1.0);
 • tegemoetkoming voor de loonkosten voor de periode juni, juli en augustus 2020;
 • een verwacht omzetverlies van tenminste 20% en een loonkostensubsidie van maximaal 90% van de loonsom (gerelateerd aan het omzetverlies);
 • de omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van 3 maanden waarvan de begindatum ligt op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 (keuzemogelijkheid). Indien voor een tweede keer een beroep gedaan wordt op de NOW, moet de omzetperiode aansluiten op de periode van de eerste aanvraag;
 • referentiemaand voor de loonsom is maart 2020 (tegemoetkoming seizoensbedrijven i.v.m. toename personeel);
 • de verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft, maar de korting op de loonkostensubsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%;
 • de opslag op de loonkosten (compensatie werkgeverslasten) wordt verhoogd van 30% naar 40%;
 • over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen geen eigen aandelen worden ingekocht, als er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountsverklaring is vereist. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen, geldt dat ze zich altijd aan deze voorwaarde moeten houden;
 • voor werkgevers geldt de inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk;
 • wordt gestreefd naar een openstelling van het aanvraagtijdvak per 6 juli 2020.

Zodra de nieuwe voorwaarden nader zijn uitgewerkt, zal ik u via deze blog informeren. Heeft u vragen over de NOW-regeling, neem dan gerust contact op.

Recente berichten
 • 4 april 2023

  INPLP Activity Report 2022

  Bob Cordemeyer
  Hereunder you can read the Activity Report 2022 from our network INPLP (International Network of Privacy Law Professionals) of which our firm is a founding member since 2015.
  Lees verder
 • 21 november 2022

  Risicomanagement: voorkom uitval door burn-out

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  Werkend Nederland heeft steeds meer te kampen met burn-out klachten. Dit kan leiden tot (langdurig) ziekteverzuim. Een hoofdpijndossier en kostenpost voor de werkgever. En daarnaast een peperdure levensles voor de werknemer. Uitval door burn-out klachten voorkomen is dan ook beter dan genezen. Maar hoe?
  Lees verder
 • 21 november 2022

  Disfunctioneren: doorgeschoten empowermentbeleid

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  De voorwaarden voor ontslag bij disfunctioneren zijn in de wet duidelijk omschreven. Deze voorwaarden gelden ook als een werkgever een beleid voert dat niet gericht is op dossieropbouw met waarschuwingen en berispingen, maar op aanmoediging.
  Lees verder

Plaats een reactie

Top