NOW 2.0

 in Arbeidsrecht, Corona, Ondernemingsrecht

Woensdag 20 mei jl. is de verlenging van de NOW aangekondigd (NOW 2.0). De looptijd is van juli tot en met december 2020. De nieuwe voorwaarden worden nog nader uitgewerkt, maar de hoofdlijnen zijn bekend.

Hoofdlijnen:

 • verlenging van 3 maanden (niet relevant of is deelgenomen aan NOW 1.0);
 • tegemoetkoming voor de loonkosten voor de periode juni, juli en augustus 2020;
 • een verwacht omzetverlies van tenminste 20% en een loonkostensubsidie van maximaal 90% van de loonsom (gerelateerd aan het omzetverlies);
 • de omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van 3 maanden waarvan de begindatum ligt op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 (keuzemogelijkheid). Indien voor een tweede keer een beroep gedaan wordt op de NOW, moet de omzetperiode aansluiten op de periode van de eerste aanvraag;
 • referentiemaand voor de loonsom is maart 2020 (tegemoetkoming seizoensbedrijven i.v.m. toename personeel);
 • de verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft, maar de korting op de loonkostensubsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%;
 • de opslag op de loonkosten (compensatie werkgeverslasten) wordt verhoogd van 30% naar 40%;
 • over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen geen eigen aandelen worden ingekocht, als er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountsverklaring is vereist. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen, geldt dat ze zich altijd aan deze voorwaarde moeten houden;
 • voor werkgevers geldt de inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk;
 • wordt gestreefd naar een openstelling van het aanvraagtijdvak per 6 juli 2020.

Zodra de nieuwe voorwaarden nader zijn uitgewerkt, zal ik u via deze blog informeren. Heeft u vragen over de NOW-regeling, neem dan gerust contact op.

Recente berichten
 • 3 juni 2021

  SER adviseert over de hervorming van de arbeidsmarkt.

  Marion Hagenaars
  Gisteren heeft de SER een ontwerpadvies gepubliceerd voor een nieuw kabinet. De SER (ondernemers, werknemers en onafhankelijke kroonleden) is voor sociaal-economische vraagstukken de belangrijkste adviesraad voor de regering en het parlement. De SER adviseert fors te investeren in brede welvaart, waaronder in zekerheid van werk en inkomen. Nederland is gemiddeld genomen een welvarend en gelukkig
  Lees verder
 • 27 mei 2021

  Het doolhof van de wet- en regelgeving op het gebied van de zieke werknemer: deel 2.

  Marion Hagenaars
  De loonstop, de werknemer die vraagt om een nieuwe afspraak met de bedrijfsarts en de werkgever die zich “verschuilt” achter het advies van de bedrijfsarts.  Re-integratietrajecten zitten vol valkuilen en zijn soms gekmakend. Werknemers die na een verkregen advies van de bedrijfsarts direct om een nieuwe afspraak vragen, werkgevers die het gevoel hebben voor de
  Lees verder
 • 11 mei 2021

  INPLP article May 11, 2021

  Wouter Huisman
  Bob Cordemeyer
  Fine of €475,000 for Booking.com reporting data breach 22 days to late. According to a press release of April 6 the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens) imposed a €475,000 fine on Booking.com because the company took too long to report a data breach to the DPA into compliance with Article 33 GDPR.
  Lees verder

Plaats een reactie

Top