Risicomanagement: voorkom uitval door burn-out

 in Arbeidsrecht

Werkend Nederland heeft steeds meer te kampen met burn-out klachten. Dit kan leiden tot (langdurig) ziekteverzuim. Een hoofdpijndossier en kostenpost voor de werkgever. En daarnaast een peperdure levensles voor de werknemer. Uitval door burn-out klachten voorkomen is dan ook beter dan genezen. Maar hoe?

Hoge werkdruk leidt burn-out

Verschillende factoren spelen een rol bij het ontstaan van burn-out klachten, zoals werkgebonden factoren, persoonskenmerken en maatschappelijke factoren. Werkdruk is één van de werkgebonden factoren die kan bijdragen aan het ontstaan van burn-out klachten. Een te hoge werkdruk kan leiden tot lichamelijk, psychische en sociale klachten, ook wel ‘psychosociale arbeidsbelasting’ of kortweg ‘PSA’. Als werkgever dient u hiervoor te waken.

Risicomanagement

Als werkgever dient u risicomanagement te voeren. Dat doet u door een beleid te voeren dat is gericht op voorkoming of beperking van PSA. Hierbij valt te denken aan maatregelen om de (hoge) werkdruk van uw werknemers te reguleren. Dit beleid ontwikkelt u op basis van een risico-inventarisatie & evaluatie (‘RI&E’). Daarin beschrijft u in welke situaties uw werknemers te maken kunnen krijgen met langdurig hoge werkdruk en hoe voorkomen kan worden dat dit tot een burn-out leidt. Denk bijvoorbeeld aan voorlichting over omgaan met werkdruk, een weerbaarheidstraining of (meer) flexibele inrichting van de werktijden. Indien uit de RI&E volgt dat de werkdruk een reëel risico vormt, dan moet u als werkgever aanvullende stappen zetten. Deze stappen omvatten – onder meer – verdiepend onderzoek naar de werkdruk en de knelpunten. Uw beleid moet u daarmee in lijn zijn. Laat u dat als werkgever na, dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie maatregelen nemen. U kunt zelf geconfronteerd worden met een hoge boete.

Schadevergoeding burn-out € 28.155,-

Naast een boete van de Nederlandse Arbeidsinspectie riskeert u ook een schadevergoeding op de voet van schending van uw zorgplicht (art. 7:658 BW) en goed werkgeverschap (art. 7:611 BW). Die schadevergoeding kan hoog uitvallen! Recent is een schadevergoeding van € 28.155,- toegewezen aan een werknemer wegens schending zorgplicht bij aanhoudende werkdruk en burn-out. De werkgever in deze zaak heeft zijn zorgplicht geschonden door te weinig oog te hebben voor de herhaaldelijke klachten van de werkneemster over de werkdruk. Er waren voldoende aanknopingspunten, waaronder de verklaring van de bedrijfsarts, dat het ziekteverzuim direct gevolg is van de te hoge werkdruk. De werkgever wist van de problemen en had meer moeten doen. Stilzitten is dus kostbaar.

Samenvattend is een goed risicomanagement voor u als werkgever van belang. Benieuwd of uw PSA beleid voldoet? Neem vrijblijvend contact met ons, wij denken graag met u mee.

Recente berichten
 • 21 november 2022

  Risicomanagement: voorkom uitval door burn-out

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  Werkend Nederland heeft steeds meer te kampen met burn-out klachten. Dit kan leiden tot (langdurig) ziekteverzuim. Een hoofdpijndossier en kostenpost voor de werkgever. En daarnaast een peperdure levensles voor de werknemer. Uitval door burn-out klachten voorkomen is dan ook beter dan genezen. Maar hoe?
  Lees verder
 • 21 november 2022

  Disfunctioneren: doorgeschoten empowermentbeleid

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  De voorwaarden voor ontslag bij disfunctioneren zijn in de wet duidelijk omschreven. Deze voorwaarden gelden ook als een werkgever een beleid voert dat niet gericht is op dossieropbouw met waarschuwingen en berispingen, maar op aanmoediging.
  Lees verder
 • 21 november 2022

  Monitoring e-mail werknemers: de voorwaarden

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  Onrechtmatig verkregen bewijs door werkgevers brengt belangrijke risico's met zich mee. Dit blijkt ook uit een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Wat zijn de voorwaarden voor vrije toegang tot de e-mailbox van een werknemer?
  Lees verder

Plaats een reactie

Top