Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

 in Corona, Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht

De regeling werktijdverkorting is per direct vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze regeling houdt in:

  • Ondernemers die een omzetverlies (dus geen werkverlies) van minimaal 20% verwachten (omzetdalingen vanaf 1 maart jl.), kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen;
  • Per direct kunnen bij SZW geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Reeds gedane aanvragen worden afgehandeld in het kader van de NOW. Aanvullende informatie wordt opgevraagd;
  • De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Gaat om de loonsom van vaste en flexibele contracten. Definitie loonsom is nog onbekend. Voorbeelden:

Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van een werkgever.

  • Het UWV verstrekt een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming zodat de werkgever het personeel kan doorbetalen. Correctie vindt achteraf plaats op basis van daadwerkelijk omzetverlies (nabetaling of terugvordering);
  • Voorwaarde is dat geen personeel wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Het volledige salaris wordt doorbetaald. Werknemers mogen hun werk blijven doen. Er worden geen WW-rechten gebruikt;
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging van 3 maanden (nadere aanvullende voorwaarden mogelijk);
  • Aanvragen kunnen nog niet worden ingediend. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Recente berichten

Plaats een reactie

Top