Uitgeleende werknemer, een vrije vogel?

 in Arbeidsrecht

U heeft met uw werknemers een relatiebeding gesloten. En met uw opdrachtgevers een verbod op indiensttreding. Met boetes op overtreding. U vreest een overstap van uw werknemers naar een opdrachtgever dus niet. En mocht het onverhoopt toch gebeuren, dan bent u in ieder geval zeker van een financiële compensatie. Of toch niet?!

Uitlening

Werknemers die worden uitgeleend aan een opdrachtgever. Het is aan de orde van de dag. Niet zelden verrichten werknemers langdurig op kantoor van een opdrachtgever werkzaamheden. Ze maken onderdeel uit van het team van de opdrachtgever en de banden met de opdrachtgever zijn vaak sterker dan die met de eigen werkgever en collega’s. En dan komt het einde van de opdracht in zicht. Opdrachtgever en uw werknemer willen hun arbeidsrelatie graag voortzetten. Maar niet langer met u ertussen als uitlener. Met dit scenario heeft u rekening gehouden. U wordt beschermd door de arbeidsovereenkomst en algemene voorwaarden, denkt u. Helaas pakt het vaak anders uit.

Belemmeringsverbod

Dit komt door het belemmeringsverbod. Dit verbod bepaalt dat het u is verboden om werknemers na afloop van de opdracht te belemmeren om in dienst te treden bij de opdrachtgever. Gaan werken als ZZP’er voor deze opdrachtgever is ook een mogelijkheid. De werknemer moet dan wel hebben gewerkt onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. Hiervan is echter al vrij snel sprake.

Bedingen in strijd met het belemmeringsverbod zijn nietig. Zoals recent uit een uitspraak van een rechter uit Rotterdam volgde, geldt dit ook voor bedingen in de algemene voorwaarden. Kwalificeert een bepaling uit de algemene voorwaarden als belemmeringsverbod, dan is deze bepaling nietig en is de contractueel overeengekomen boete niet verschuldigd.

Gevolg: het relatiebeding is nietig, de bepaling in de algemene voorwaarden met boete is nietig, de werknemer is vrij om over te stappen naar de opdrachtgever. Weg (nieuwe) opdracht, weg werknemer. De werknemer is inderdaad een vrije vogel. En de opdrachtgever ook.

De rechter heeft in deze uitspraak nog een keer bevestigd dat het héle beding nietig is. Het hele beding komt dus te vervallen. De werkgever kan zich niet meer op het beding beroepen. Ook niet als opdrachtgever en werknemer bijvoorbeeld al tijdens de opdracht rechtstreeks met elkaar in zee willen gaan.

Conclusie

Het belemmeringsverbod kan voor uw bedrijfsvoering een reëel risico vormen. Bedenk steeds of het niet mogelijk is om de werkzaamheden voor de opdrachtgever (enkel) onder uw leiding en toezicht te laten verrichten. Is dit onvermijdelijk, spreek dan in ieder geval met de opdrachtgever af dat een redelijke vergoeding is verschuldigd voor de verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving of opleiding van de werknemer. En maak bij de formulering van het verbod in ieder geval altijd onderscheid tussen de periode gedurende de terbeschikkingstelling en de periode daarna. Ander loopt u het risico dat het héle verbod nietig is.

Recente berichten
 • 9 december 2019

  Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en slapende dienstverbanden

  Marion Hagenaars
  Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Het doel van deze wet is om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren. Opnieuw wijzigt het arbeidsrecht op belangrijke onderdelen. Verder heeft de Hoge Raad zich recent uitgelaten over de slapende dienstverbanden. In dit bericht wordt achtereenvolgens
  Lees verder
 • 9 december 2019

  Uitnodiging bijeenkomst: Actualiteiten arbeidsrecht voor HR-professionals 14 januari 2020

  Marion Hagenaars
  Nieuwe wet- en regelgeving volgen elkaar in hoog tempo op met grote gevolgen voor de HR-praktijk. Tijdens deze bijeenkomst worden de belangrijkste arbeidsrechtelijke ontwikkelingen van 2019 en het nieuwe recht per 1 januari 2020 besproken. Hierbij worden praktische handvatten voor uw dagelijkse praktijk aangeboden. Wat staat er op het programma: de Wet Arbeidsmarkt in Balans
  Lees verder
 • 31 oktober 2019

  Uw ziekmelding wordt niet geaccepteerd! Of toch wel?

  Marion Hagenaars
  Lastige gesprekken met werknemers. Over functioneren, samenwerkingsproblemen, houding en gedrag. En dan – u had het al voorzien – een ziekmelding. Soms met een enkel WhatsApp bericht. U bent geen arts, maar bij een ziekmelding in dergelijke omstandigheden plaatst u vraagtekens. Er lijkt immers meer sprake te zijn van een “vlucht in ziekte”. U besluit
  Lees verder

Plaats een reactie

Top