Uw ziekmelding wordt niet geaccepteerd! Of toch wel?

 in Arbeidsrecht

Lastige gesprekken met werknemers. Over functioneren, samenwerkingsproblemen, houding en gedrag. En dan – u had het al voorzien – een ziekmelding. Soms met een enkel WhatsApp bericht. U bent geen arts, maar bij een ziekmelding in dergelijke omstandigheden plaatst u vraagtekens. Er lijkt immers meer sprake te zijn van een “vlucht in ziekte”. U besluit dan ook om de ziekmelding niet te accepteren. Maar kan dat wel?

Ziekte en ziekmelding

Van ziekte is sprake als de werknemer zijn eigen werkzaamheden niet kan verrichten door een lichamelijke of psychische toestand. Hier kunnen ook een (alcohol)verslaving, gebroken been tijdens wintersport of problemen in de privésfeer onder vallen.

Een ziekmelding is voor het recht op loondoorbetaling tijdens ziekte op zich niet verplicht. U mag als werkgever echter wel schriftelijke controlevoorschriften stellen. Op basis van deze voorschriften kan worden beoordeeld of er sprake is van ziekte en recht op loondoorbetaling bestaat. Deze voorschriften moeten redelijk zijn. Vragen naar de aard van de ziekte/bestaande klachten mag uiteraard niet. Leeft de werknemer de controlevoorschriften niet na, dan mag het loon worden opgeschort.

Bedrijfsarts of arbodienst

Als werkgever bent u verplicht om een bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen. Alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot het ziekteverzuim moet u tijdig aan de bedrijfsarts of arbodienst verstrekken. De bedrijfsarts of arbodienst wordt zo in staat gesteld om te adviseren bij de begeleiding van zieke werknemers. Het is de bedrijfsarts of arbodienst die moet controleren en beoordelen of de werknemer ziek is. Dus níet de werkgever zelf.

“Jouw ziekmelding is in ieder geval fake”

 Een kantonrechter te Utrecht moest zich recent uitlaten over de volgende zaak.

Tijdens een managementoverleg gaat het er tussen de directeur en een werkneemster – een arts – hard aan toe. De directeur zou uit zijn stoel zijn gesprongen en met de vuist op tafel hebben geslagen. Er volgen gesprekken. Mediation wordt door de werkgever afgewezen. Hierop meldt werkneemster zich ziek.

Deze ziekmelding is voor de werkgever reden om werkneemster op staande voet te ontslaan. De ziekmelding zou fake zijn. Er zou sprake zijn van een valselijke ziekmelding naar aanleiding van het conflict, aldus de werkgever. Werkneemster zou hierdoor fraude plegen. Tijdens de zitting handhaaft werkgever het standpunt dat hij zelf tot de conclusie is gekomen dat werkneemster zich onder valse voorwendselen heeft ziekgemeld. Een rapport van een bedrijfs- of verzekeringsarts ontbreekt.

De kantonrechter is duidelijk: het is niet aan de werkgever om te beoordelen of een van zijn medewerkers echt ziek is. Dit moet worden beoordeeld door de bedrijfs- of verzekeringsarts. De werkgever kan dit niet eigenhandig beoordelen. Werkneemster is ten onrechte op staande voet ontslagen.

Conclusie

Het niet accepteren van een ziekmelding heeft geen zin. Als werkgever bent u verplicht om een bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen. Die beoordeelt of er daadwerkelijk sprake is van ziekte. Geef de ziekmelding zo snel mogelijk door, maar in ieder geval binnen een week na het ontstaan van ziekte. En zorg tegelijkertijd voor schriftelijke, redelijke controlevoorschriften waar u uw werknemers aan kunt houden.

 

Recente berichten
 • 8 juni 2022

  Vakantiedagen tijdens ziekte, een hoofdpijndossier

  Marion Hagenaars
  “Op vakantie naar Ibiza als je ziek bent, zonder dat deze dagen worden afgeboekt, is dat niet gek?”, werd mij de week gevraagd. Met de zomervakantie in zicht een actueel vraagstuk.  Vakantiedagen, zo eenvoudig is het niet Vakantiedagen, het lijkt zo eenvoudig: je bouwt ze eerst op en daarna neem je ze op. Maar de
  Lees verder
 • 25 mei 2022

  Besmette persoonsgegevens – De Ziggo soap

  Sil Kingma
  Klanten van Ziggo ontvingen afgelopen week een email met de aankondiging dat zij de prijs van haar abonnement met 3,50 Euro gaat verlagen. Sympathiek zou je denken. Er bleek echter een addertje onder het gras te zitten.  In diezelfde email kondigde Ziggo aan haar algemene voorwaarden per 1 juli as eenzijdig aan te passen. Bij
  Lees verder
 • 16 mei 2022

  AP voert cumulatieve boetebevoegdheid maximaal door

  Sil Kingma
  Het is voor het eerst de geschiedenis dat de Autoriteit Persoonsgegevens in een besluit een zestal overtredingen van de AVG constateert. Alle overtredingen hebben betrekking op het gebruik en de beveiliging door de Belastingdienst van haar applicatie Fraude Signalering Voorziening (FSV). FSV was een applicatie waarin signalen werden opgenomen over vastgestelde fraude en signalen die konden wijzen
  Lees verder

Plaats een reactie

Top