Uw ziekmelding wordt niet geaccepteerd! Of toch wel?

 in Arbeidsrecht

Lastige gesprekken met werknemers. Over functioneren, samenwerkingsproblemen, houding en gedrag. En dan – u had het al voorzien – een ziekmelding. Soms met een enkel WhatsApp bericht. U bent geen arts, maar bij een ziekmelding in dergelijke omstandigheden plaatst u vraagtekens. Er lijkt immers meer sprake te zijn van een “vlucht in ziekte”. U besluit dan ook om de ziekmelding niet te accepteren. Maar kan dat wel?

Ziekte en ziekmelding

Van ziekte is sprake als de werknemer zijn eigen werkzaamheden niet kan verrichten door een lichamelijke of psychische toestand. Hier kunnen ook een (alcohol)verslaving, gebroken been tijdens wintersport of problemen in de privésfeer onder vallen.

Een ziekmelding is voor het recht op loondoorbetaling tijdens ziekte op zich niet verplicht. U mag als werkgever echter wel schriftelijke controlevoorschriften stellen. Op basis van deze voorschriften kan worden beoordeeld of er sprake is van ziekte en recht op loondoorbetaling bestaat. Deze voorschriften moeten redelijk zijn. Vragen naar de aard van de ziekte/bestaande klachten mag uiteraard niet. Leeft de werknemer de controlevoorschriften niet na, dan mag het loon worden opgeschort.

Bedrijfsarts of arbodienst

Als werkgever bent u verplicht om een bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen. Alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot het ziekteverzuim moet u tijdig aan de bedrijfsarts of arbodienst verstrekken. De bedrijfsarts of arbodienst wordt zo in staat gesteld om te adviseren bij de begeleiding van zieke werknemers. Het is de bedrijfsarts of arbodienst die moet controleren en beoordelen of de werknemer ziek is. Dus níet de werkgever zelf.

“Jouw ziekmelding is in ieder geval fake”

 Een kantonrechter te Utrecht moest zich recent uitlaten over de volgende zaak.

Tijdens een managementoverleg gaat het er tussen de directeur en een werkneemster – een arts – hard aan toe. De directeur zou uit zijn stoel zijn gesprongen en met de vuist op tafel hebben geslagen. Er volgen gesprekken. Mediation wordt door de werkgever afgewezen. Hierop meldt werkneemster zich ziek.

Deze ziekmelding is voor de werkgever reden om werkneemster op staande voet te ontslaan. De ziekmelding zou fake zijn. Er zou sprake zijn van een valselijke ziekmelding naar aanleiding van het conflict, aldus de werkgever. Werkneemster zou hierdoor fraude plegen. Tijdens de zitting handhaaft werkgever het standpunt dat hij zelf tot de conclusie is gekomen dat werkneemster zich onder valse voorwendselen heeft ziekgemeld. Een rapport van een bedrijfs- of verzekeringsarts ontbreekt.

De kantonrechter is duidelijk: het is niet aan de werkgever om te beoordelen of een van zijn medewerkers echt ziek is. Dit moet worden beoordeeld door de bedrijfs- of verzekeringsarts. De werkgever kan dit niet eigenhandig beoordelen. Werkneemster is ten onrechte op staande voet ontslagen.

Conclusie

Het niet accepteren van een ziekmelding heeft geen zin. Als werkgever bent u verplicht om een bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen. Die beoordeelt of er daadwerkelijk sprake is van ziekte. Geef de ziekmelding zo snel mogelijk door, maar in ieder geval binnen een week na het ontstaan van ziekte. En zorg tegelijkertijd voor schriftelijke, redelijke controlevoorschriften waar u uw werknemers aan kunt houden.

 

Recente berichten
 • 31 oktober 2019

  Uw ziekmelding wordt niet geaccepteerd! Of toch wel?

  Marion Hagenaars
  Lastige gesprekken met werknemers. Over functioneren, samenwerkingsproblemen, houding en gedrag. En dan – u had het al voorzien – een ziekmelding. Soms met een enkel WhatsApp bericht. U bent geen arts, maar bij een ziekmelding in dergelijke omstandigheden plaatst u vraagtekens. Er lijkt immers meer sprake te zijn van een “vlucht in ziekte”. U besluit
  Lees verder
 • 4 oktober 2019

  Storing cookies requires internet users’ active granular (specific) consent

  Bob Cordemeyer
  A pre-ticked checkbox is therefore insufficient Answering questions of The Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice, Germany)  to interpret the EU law on the protection of electronic communications privacy.2 the EU Court of Justice decides on October 1, 2019 that the consent which a website user must give to the storage of and access to cookies
  Lees verder
 • 30 september 2019

  Uitgeleende werknemer, een vrije vogel?

  Marion Hagenaars
  U heeft met uw werknemers een relatiebeding gesloten. En met uw opdrachtgevers een verbod op indiensttreding. Met boetes op overtreding. U vreest een overstap van uw werknemers naar een opdrachtgever dus niet. En mocht het onverhoopt toch gebeuren, dan bent u in ieder geval zeker van een financiële compensatie. Of toch niet?!
  Lees verder

Plaats een reactie

Top