Wij helpen u graag bij uw aanvraag “Corona” loonkosten subsidie NOW

 in Arbeidsrecht, Corona, Ondernemingsrecht

De NOW is een subsidie over de maanden maart tot en met mei, bedoeld voor werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over de maanden maart tot en met 31 juli 2020. De regeling wordt ook mogelijk nog verlengd met drie maanden. De werkgever hoeft niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden bijdragen aan de omzetdaling.

De aanvraag kan hoogstwaarschijnlijk vanaf 6 april aanstaande ingediend worden bij het UWV. 

Op het aanvraagformulier zal ondermeer moeten worden ingevuld uiteraard de verwachte omzetdaling van 1 maart tot 31 mei 2020, het loonheffingsnummer en het bankrekeningnummer van de aanvrager. Was er ook al werktijdverkorting aangevraagd dan het dossiernummer van die aanvraag vermelden.

Het UWV beslist binnen 13 weken. Er wordt in het positieve geval een voorschot uitgekeerd van 80 % van de subsidie met betaling in drie termijnen. De eerste termijn wordt betaald binnen 2 tot 4 weken. Na 22 weken wordt definitieve subsidie vastgesteld. Loon boven €9.538,= komt niet voor subsidie in aanmerking.

De subsidie wordt berekend door middel van de volgende formule: A x B x 3 x 1,3 x 0,9.
(A = het percentage van de door de werkgever verwachte omzetdaling;
B = de loonsom waarbij wordt uitgegaan van de totale loonsom van werknemers ; 3 = aantal maanden subsidie; 1,3 = opslag werkgeverspremies; 0,9 = maximale bijdrage) 

Als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van het totale SV-loon van een werkgever. Als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van het totale SV-loon van een werkgever en als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van het totale SV-loon van de werkgever. 

De subsidie mag alleen gebruikt worden voor betaling loonkosten. Je mag in beginsel geen werknemers ontslaan wegens economische omstandigheden. De administratie moet 5 jaar controleerbaar zijn en na afloop van de subsidieregeling moet er waarschijnlijk voor grote bedrijven een accountantsverklaring overgelegd worden. Dat hoeft dus nog niet bij de aanvraag.

Om u goed te begeleiden bij het doen van een aanvraag werken we met samen met Cramer Accountants & Belastingadviseurs te Haarlem.

Er zijn natuurlijk nog allerlei vragen. Ja, ook een tandarts kan gebruikmaken van deze regeling. En de regeling geldt bijvoorbeeld ook voor oproepkrachten.

Recente berichten
 • 16 mei 2022

  AP voert cumulatieve boetebevoegdheid maximaal door

  Sil Kingma
  Het is voor het eerst de geschiedenis dat de Autoriteit Persoonsgegevens in een besluit een zestal overtredingen van de AVG constateert. Alle overtredingen hebben betrekking op het gebruik en de beveiliging door de Belastingdienst van haar applicatie Fraude Signalering Voorziening (FSV). FSV was een applicatie waarin signalen werden opgenomen over vastgestelde fraude en signalen die konden wijzen
  Lees verder
 • 15 maart 2022

  (IT) detacheerders wees scherp op het relatie- en concurrentiebeding!

  Marion Hagenaars
  Werknemers die uit dienst treden om aansluitend (dezelfde) werkzaamheden te gaan verrichten voor de opdrachtgever waar ze eerder gedetacheerd waren. Een ongewenst scenario dat vaak voorkomt. Door het belemmeringsverbod kan de werkgever geen beroep doen op een concurrentie- en relatiebeding. Als deze bedingen ook nog eens niet juist zijn opgesteld – omdat ze geen rekening
  Lees verder
 • 1 februari 2022

  Ongewenst gedrag op de werkvloer – regels en consequent beleid

  Marion Hagenaars
  Door The Voice moest ik weer even terugdenken aan de voorbeelden in mijn eigen praktijk. De afgelopen jaren heb ik van alles voorbij zien komen: van seksueel getinte en discriminerende “grappen” in App-groepen tot porno kijkende collega’s een bureau verder en aanvankelijk gewenste relaties op het werk die volledig escaleren. De impact is vaak groot
  Lees verder

Plaats een reactie

Top