Wij helpen u graag bij uw aanvraag “Corona” loonkosten subsidie NOW

 in Arbeidsrecht, Corona, Ondernemingsrecht

De NOW is een subsidie over de maanden maart tot en met mei, bedoeld voor werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over de maanden maart tot en met 31 juli 2020. De regeling wordt ook mogelijk nog verlengd met drie maanden. De werkgever hoeft niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden bijdragen aan de omzetdaling.

De aanvraag kan hoogstwaarschijnlijk vanaf 6 april aanstaande ingediend worden bij het UWV. 

Op het aanvraagformulier zal ondermeer moeten worden ingevuld uiteraard de verwachte omzetdaling van 1 maart tot 31 mei 2020, het loonheffingsnummer en het bankrekeningnummer van de aanvrager. Was er ook al werktijdverkorting aangevraagd dan het dossiernummer van die aanvraag vermelden.

Het UWV beslist binnen 13 weken. Er wordt in het positieve geval een voorschot uitgekeerd van 80 % van de subsidie met betaling in drie termijnen. De eerste termijn wordt betaald binnen 2 tot 4 weken. Na 22 weken wordt definitieve subsidie vastgesteld. Loon boven €9.538,= komt niet voor subsidie in aanmerking.

De subsidie wordt berekend door middel van de volgende formule: A x B x 3 x 1,3 x 0,9.
(A = het percentage van de door de werkgever verwachte omzetdaling;
B = de loonsom waarbij wordt uitgegaan van de totale loonsom van werknemers ; 3 = aantal maanden subsidie; 1,3 = opslag werkgeverspremies; 0,9 = maximale bijdrage) 

Als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van het totale SV-loon van een werkgever. Als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van het totale SV-loon van een werkgever en als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van het totale SV-loon van de werkgever. 

De subsidie mag alleen gebruikt worden voor betaling loonkosten. Je mag in beginsel geen werknemers ontslaan wegens economische omstandigheden. De administratie moet 5 jaar controleerbaar zijn en na afloop van de subsidieregeling moet er waarschijnlijk voor grote bedrijven een accountantsverklaring overgelegd worden. Dat hoeft dus nog niet bij de aanvraag.

Om u goed te begeleiden bij het doen van een aanvraag werken we met samen met Cramer Accountants & Belastingadviseurs te Haarlem.

Er zijn natuurlijk nog allerlei vragen. Ja, ook een tandarts kan gebruikmaken van deze regeling. En de regeling geldt bijvoorbeeld ook voor oproepkrachten.

Recente berichten
 • 4 april 2023

  INPLP Activity Report 2022

  Bob Cordemeyer
  Hereunder you can read the Activity Report 2022 from our network INPLP (International Network of Privacy Law Professionals) of which our firm is a founding member since 2015.
  Lees verder
 • 21 november 2022

  Risicomanagement: voorkom uitval door burn-out

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  Werkend Nederland heeft steeds meer te kampen met burn-out klachten. Dit kan leiden tot (langdurig) ziekteverzuim. Een hoofdpijndossier en kostenpost voor de werkgever. En daarnaast een peperdure levensles voor de werknemer. Uitval door burn-out klachten voorkomen is dan ook beter dan genezen. Maar hoe?
  Lees verder
 • 21 november 2022

  Disfunctioneren: doorgeschoten empowermentbeleid

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  De voorwaarden voor ontslag bij disfunctioneren zijn in de wet duidelijk omschreven. Deze voorwaarden gelden ook als een werkgever een beleid voert dat niet gericht is op dossieropbouw met waarschuwingen en berispingen, maar op aanmoediging.
  Lees verder

Plaats een reactie

Top